Kort geding familierecht – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Procesrecht / Kort geding familierecht

Kort geding familierecht

Behandeling van kort geding zaken en de daar aan ten grondslag liggende dagvaardingsprocedure

Deze cursus is vooral bedoeld voor familie- en jeugdrechters/-juridisch medewerkers die geen handelsachtergrond hebben en daarom weinig tot geen ervaring hebben met kort geding zaken en de daar aan ten grondslag liggende dagvaardingsprocedure.

Doel

Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om een kort geding in de familiesector op passende wijze te leiden en een goed kort geding vonnis te schrijven.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op rechters en juridisch medewerkers tenminste een half jaar werkzaam in de familiesector.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • aanvraag en dagbepaling
 • dagvaarding
 • bevoegdheid
 • spoedeisend belang
 • zitting
 • eiswijziging
 • eis in reconventie
 • mogelijkheden ter zitting
 • veel voorkomende (sociale) onderwerpen
 • relatie kort geding met andere procedures
 • uitspraak
 • dwangmiddelen

Opzet

Duur: 2 dagdelen. Er is de mogelijkheid aansluitend een derde dagdeel te volgen, zie hieronder.

Dagdeel 1: Kort geding: procedurele aspecten, de zitting.
Dagdeel 2: Het vonnis en Proces verbaal.

Let op! Dagdeel 3 sluit aan op dagdeel 2 en is een optioneel extra deel speciaal voor rechters en ervaren juridisch medewerkers werkzaam in de familiesector. Hiervoor moet wel apart ingeschreven worden, titel: Kort geding familierecht: Vermogensrechtelijke onderwerpen.

Onderstaande vermogensrechtelijke onderwerpen worden behandeld:

 • verkoop woning
 • geldvorderingen
 • executiegeschil
 • opheffing beslag

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de leeractiviteit Familieprocesrecht deel I hebben gevolgd of vergelijkbare aantoonbare ervaring hebben.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 160,00