Pensioenrecht, verdieping – SSR
Cursussen / Civiel recht / Ondernemings- en Financieel recht / Overeenkomstenrecht / Pensioenrecht, verdieping

Pensioenrecht, verdieping

Vergroot met deze cursus uw inzicht in complexe(re) zaken op het gebied van pensioenrecht

In deze verdiepingscursus Pensioenrecht wordt uw kennis en inzicht in de meer complexe aspecten van het pensioenrecht vergroot.

Doel

U verdiept en actualiseert uw kennis van het rechtsgebied pensioen, waarbij theorie, jurisprudentie en praktische voorbeelden worden afgewisseld.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen met minimaal 2 jaar werkervaring in het civiele recht. Juridisch medewerkers met minimaal 4 jaar werkervaring in het civiele recht.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

  • complexe pensioenwijzigingen
  • indexatie
  • de uitvoeringsovereenkomst
  • waardeoverdracht
  • verjaring bij pensioengeschillen

Voorkennis

U dient de SSR-basiscursus Pensioenrecht (CRZSOFPR) te hebben gevolgd en relevante praktijkervaring hebben met de behandeling van pensioenzaken. Indien u de basiscursus Pensioenrecht niet heeft gevolgd, dient u over kennis op een vergelijkbaar niveau te beschikken, door relevante werkervaring.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 215,00