Hechtingsproces – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Jeugdbescherming / Hechtingsproces

Hechtingsproces

Oorzaken en gevolgen van hechtingsproblemen

Voor de ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat het in de eerste levensjaren een goede affectieve relatie heeft met de ouders/verzorgers en dat het veilig gehecht raakt. Soms verloopt het hechtingsproces niet goed. Er is dan sprake van onveilige gehechtheid. Onveilig gehechte kinderen ontlenen geen of onvoldoende emotionele veiligheid aan de relatie met hun ouder(s). Problematische gehechtheidsrelaties kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind of de jongere, afhankelijk van de ernst van de gehechtheidsproblemen.

De cursus Hechtingsproces is voor professionals die met de belangen van kinderen in hun beroepsuitoefening te maken hebben. Aan bod komen de oorzaken en de mogelijke gevolgen van hechtingsproblemen; hoe vaak komen hechtingsproblemen voor en hoe kunnen deze worden tegengegaan?

Doel

Na afloop van de cursus:

  • heeft de deelnemer weet van veilige gehechtheid en verstoorde gehechtheidsrelatie bij kinderen;
  • heeft de deelnemer oog voor passende adequate interventies voor kinderen en voelt de deelnemer zich beter toegerust beslissingen te nemen over kinderen waarbij er sprake is van een beslissingsdillema ten aanzien van gehechtheidsvraagstukken.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor jeugdrechters en juridisch medewerkers.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • gehechtheidstheorieën; wat is precies hechting?
  • hechtingsstoornissen, overzicht en behandelmethoden
  • gehechtheid in het licht van echtscheiding, denk daarbij aan omgangsregeling
  • gehechtheid in het licht van uithuisplaatsing van het kind in een pleeggezin en/of weer terugplaatsing van het kind in het gezin van herkomst

Deze cursus heeft een relatie met o.m. de leeractiviteit Jeugdrecht, voorwaarden voor ontwikkeling van kinderen, waarin de nadruk ligt op de ontwikkeling van het kind. Hierin wordt behandeld: ontwikkeling van kinderen (fasen, stadia, oudervaardigheden); gezinssystemen; problemen in hechtingsontwikkeling en/of gezinnen.

Opzet

Interactieve leeractiviteit met behulp van filmmateriaal en een casus. Cursisten wordt gevraagd voorafgaand aan de cursus een casus in te leveren.

Er zal ook een literatuurlijst worden uitgereikt.

Voorkennis

Specifieke voorkennis is niet vereist.

Wel worden onderstaande leeractiviteiten aanbevolen als voorbereiding op deze cursus:

De cursus heeft een relatie met onderstaande cursussen:

 

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 105,00