Relatie/Huwelijksvermogensrecht: verdelen – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Echtscheiding - relatievermogensrecht / Relatie/Huwelijksvermogensrecht: verdelen

Relatie/Huwelijksvermogensrecht: verdelen

Complexe verbintenisrechtelijke, fiscale en procesrechtelijke aspecten van het huwelijksvermogensrecht

Wie is eigenaar van een bepaalde zaak? Hoe moet na een echtscheiding het aanwezige vermogen tussen de voormalige geliefden worden verdeeld? Hoe stel je de omvang van de huwelijksgemeenschap vast? Welke peildatum moet worden gehanteerd? In deze cursus komen de meer complexe verbintenisrechtelijke, fiscale en procesrechtelijke aspecten van het huwelijksvermogensrecht aan de orde.

Doel

 • Verdiepen van kennis op het gebied van het huwelijksvermogensrecht;
 • Een beschikking kunnen maken van een meer complexe huwelijksgemeenschap en een gemiddelde zaak op het gebied van huwelijkse voorwaarden.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor leden zittende magistratuur, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • wat is een huwelijksgemeenschap
 • welke vergoedingsrechten bestaan er
 • de beleggingsleer van art 1:87 BW
 • bepaling van de omvang van de huwelijksgemeenschap
 • het leerstuk van de verknochtheid
 • de uitsluitingsclausule
 • zaaksvervanging
 • de ontbinding van de huwelijksgemeenschap
 • de periode van onverdeeldheid en de gevolgen daarvan
 • tijdstip van waardering in het kader van de ontbinding
 • de verdeling; de verdeling door de rechter
 • de fiscale aspecten van verdeling

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

De cursus beslaat 1 dag (twee dagdelen). Inleidingen worden afgewisseld door discussie en behandeling van casuïstiek. Er is sprake van een interactieve benadering, waarbij de deelnemers wordt gevraagd stellingen te formuleren t.b.v. een beschikking.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij de cursus Huwelijksvermogensrecht, basis hebben gevolgd.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.