Relatie/huwelijksvermogensrecht: verrekenen – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Echtscheiding - relatievermogensrecht / Relatie/huwelijksvermogensrecht: verrekenen

Relatie/huwelijksvermogensrecht: verrekenen

Echtscheiding en huwelijkse voorwaarden

De praktijk wijst uit dat onvoldoende stil wordt gestaan bij de inhoud van huwelijkse voorwaarden. Eén jaar na het huwelijk weten de echtgenoten veelal niet meer wat de inhoud van deze voorwaarden is. Op welke wijze dient de rechter in het kader van de afwikkeling van een verrekenbeding rekening te houden met schulden? Een redelijke uitleg van huwelijkse voorwaarden kan met zich mee brengen dat niet alleen rekening wordt gehouden met de voordelen maar dat bij de vaststelling van de vordering eveneens rekening wordt gehouden met schulden. Bij de vaststelling van de verrekeningsvordering is het inkomensbegrip relevant. Wat is inkomen? Wat is het fiscale inkomen?

Doel

 • De deelnemer kent de hoofdlijnen van het huwelijksvermogensrecht.
 • De deelnemer kan een beschikking maken van een meer complexe huwelijksgemeenschap.
 • De deelnemer kan een beschikking maken van een gemiddelde zaak op het gebied van huwelijkse voorwaarden.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden
 • de uitleg van de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden
 • verrekenbedingen
 • algemene regels van verrekening
 • het inkomensbegrip in de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden
 • wat is winst
 • verrekening van schulden
 • verrekening en de eigen woning
 • verrekening en de onderneming
 • fiscale aspecten van het verrekenbeding

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

De cursus beslaat 1 dag (twee dagdelen). Inleidingen worden afgewisseld door discussie en behandeling van casuïstiek. Er is sprake van een interactieve benadering, waarbij de deelnemers wordt gevraagd stellingen te formuleren t.b.v. een beschikking.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij de cursus Huwelijksvermogensrecht hebben gevolgd.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.