Jaarrekening lezen, opfriscursus (handel/insolv) e-learning – SSR
Cursussen / Civiel recht / Insolventierecht / Ondernemings- en Financieel recht / Personen- en familierecht / Vaardigheden/Regie / Strafrecht / Vaardigheden / Jaarrekening lezen, opfriscursus (handel/insolv) e-learning

Jaarrekening lezen, opfriscursus (handel/insolv) e-learning

Vereiste voorbereiding op deelname aan Jaarrekening lezen verdieping, handel en insolventie

Deze cursus is een zelfstudiepakket. Er is geen bijeenkomst.

Deze cursus vormt de voorbereiding op deelname aan ‘Jaarrekening lezen verdieping, handel en insolventie’ en ‘Jaarrekening lezen verdieping: prognoses’, waarvoor u zich afzonderlijk inschrijft.

Doel

Parate kennis over financiële analyse aan de hand van balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

Doelgroep

Rechters, rechters-commissarissen, raadsheren, stafjuristen, juridisch medewerkers.

Inhoud

De cursus biedt inzicht in verschillende onderwerpen:

  • de wijze waarop binnen een bedrijf of organisatie de financiële gevolgen van transacties en andere gebeurtenissen in conceptuele zin dienen te worden gezien vanuit verslaggevingsvereisten
  • de wijze waarop deze financiële gevolgen worden vastgelegd in de financiële administratie en hoe zij uiteindelijk worden verantwoord in de jaarrekening
  • de opstelling van het kasstroomoverzicht zoals afgeleid uit de winst- en verliesrekening en de begin- en eindbalans in hun onderlinge samenhang
  • de betekenis van financiële kengetallen (ratio’s) bij het beoordelen van de liquiditeit, rentabiliteit en de solvabiliteit van de onderneming
  • consolidatietechnieken
  • de waardering van activa bij continuïteit en discontinuïteit
  • waardebepaling van ondernemingen

Opzet

De docenten presenteren de kern van de basiscursus. Bovendien wordt een ‘wijze van kijken’ naar casus aangereikt, ter voorbereiding op de cursus Jaarrekening lezen, verdieping, handel en insolventie.

Voorkennis

Uitgangspunt is dat u eerder de meerdaagse cursus ‘Jaarrekening lezen voor juristen, basis’ volgde of vergelijkbare kennis op andere wijze hebt verworven.

Bijzonderheden

Deze cursus betreft vereiste voorbereiding op deelname aan Jaarrekening lezen verdieping, handel en insolventie (CRZSJRLV) en Jaarrekening lezen verdieping: prognoses (CRZSJRLP). Kijk voor meer informatie daarover elders op SSR.nl.

Schrijf u in voor de online module

Om deze online module te volgen moet u zich inschrijven. Dit kan via uw opleidingscoördinator. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie