Jaarrekening lezen voor juristen (opfrisdagd. handel/insolv) – SSR

Jaarrekening lezen voor juristen (opfrisdagd. handel/insolv)

Vereiste voorbereiding op deelname aan Jaarrekening lezen verdieping, handel en insolventie

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSJRLD
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Op basis van een succesvolle pilot voor raadsheren, rechters-commissarissen en juridisch medewerkers bieden we deze cursus nu landelijk aan. Dit dagdeel vormt de voorbereiding op deelname aan ‘Jaarrekening lezen verdieping, handel en insolventie'(CRZSJRLV), waarvoor u zich afzonderlijk inschrijft.

Doel

Parate kennis over financiële analyse aan de hand van balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

Doelgroep

Rechters, rechters-commissarissen, raadsheren, stafjuristen, juridisch medewerkers.

Inhoud

De cursus biedt inzicht in verschillende onderwerpen:

 • de wijze waarop binnen een bedrijf of organisatie de financiële gevolgen van transacties en andere gebeurtenissen in conceptuele zin dienen te worden gezien vanuit verslaggevingsvereisten
 • de wijze waarop deze financiële gevolgen worden vastgelegd in de financiële administratie en hoe zij uiteindelijk worden verantwoord in de jaarrekening
 • de opstelling van het kasstroomoverzicht zoals afgeleid uit de winst- en verliesrekening en de begin- en eindbalans in hun onderlinge samenhang
 • de betekenis van financiële kengetallen (ratio’s) bij het beoordelen van de liquiditeit, rentabiliteit en de solvabiliteit van de onderneming
 • consolidatietechnieken
 • de waardering van activa bij continuïteit en discontinuïteit
 • waardebepaling van ondernemingen

Opzet

De middag wordt ingevuld met een interactieve presentatie. Bovendien kunt u onderwerpen inbrengen voor de cursus Jaarrekening lezen, verdieping, handel en insolventie.

Voorkennis

Uitgangspunt is dat u eerder de tweedaagse basiscursus Jaarrekening lezen voor juristen (CRZSJRLZ) volgde of vergelijkbare kennis op ander wijze hebt verworven. Affiniteit met het onderwerp is gewenst.

Bijzonderheden

Dit dagdeel betreft vereiste voorbereiding op deelname aan Jaarrekening lezen verdieping, handel en insolventie. Kijk voor meer informatie daarover elders in het aanbod op SSR.nl.

Docenten

 • de heer Jan van Doorn

  Docent — Jan van Doorn, training en advies

 • mr. Han Scholten

  Docent

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl