Jaarrekening lezen, verdieping, handel en insolventie – SSR
Cursussen / Civiel recht / Insolventierecht / Ondernemings- en Financieel recht / Jaarrekening lezen, verdieping, handel en insolventie

Jaarrekening lezen, verdieping, handel en insolventie

Leer jaarrekeningen interpreteren bij onrechtmatigheden

Deze cursus gaat over de interpretatie van jaarrekeningen bij onrechtmatigheden. Na afloop heb je sneller en beter inzicht in situaties waarin onrechtmatigheden (lijken te) spelen. Denk aan dubieuze debiteuren, ‘te lang doordraaien’, btw-carrousel, een bestuurder die zichzelf bevoordeelt, etc.

Doel

Inzicht in de jaarrekening in (complexe) situaties waarin onrechtmatigheden (lijken te) spelen. Beter vragen kunnen stellen -aan deskundigen-, wanneer er een vermoeden is van onrechtmatigheden.

Doelgroep

Rechters, rechters-commissarissen, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers met affiniteit met het onderwerp.

Inhoud

Onderwerpen:
• bestuurdersaansprakelijkheid
• balansaansprakelijkheid (denk aan fakevoorraden of een te grote post ‘onderhanden werk’)
• faillissementsfraude
• pauliana

Opzet

Deze juridische onderwerpen worden vertaald naar de jaarrekening. Aan de orde komen verschijningsvormen, rekenvoorbeelden, kengetallen, ook op basis van casus.

Voorkennis

Er wordt uitgegaan van parate kennis van balanslezen en kasstromen. Deze is vereist om de cursus goed te kunnen volgen. Schrijf daarom vooraf in op ‘Jaarrekening lezen, opfriscursus (handel/insolv) e-learning’, cursuscode CRZSJRLD. De zelfstudiecursus is zowel bedoeld om de kennis vanuit de basiscursus op te frissen, als om voor te bereiden op de verdieping (door het uitdiepen van het denken in kastromen).

De basiscursus betreft de 2-daagse ‘Jaarrekening lezen voor juristen, basis – online’ (cursuscode COZSJRLZ).

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 205,00