Jaarrekening lezen voor juristen, basis – SSR

Jaarrekening lezen voor juristen, basis

Bekwaam u met deze basiscursus in het lezen van de jaarrekening

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,3
  Waardering
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: vr. 28-01-2022

Deze cursus wordt gegeven in de zg. virtual classroom (via Teams en/of Zoom).

Basiskennis op het gebied van boekhouden, bedrijfseconomie en jaarrekeningenrecht is in veel zaken onmisbaar bij een zorgvuldige afweging van belangen. Denk aan de verdeling van een onderneming bij een echtscheiding of een vanwege bedrijfseconomische redenen ingezette ontslagprocedure. Bekwaam u daarom in het lezen van de jaarrekening.

Doel

Juristen krijgen met een zekere regelmaat een jaarrekening ter beoordeling voorgelegd. Kennis op het gebied van boekhouden, bedrijfseconomie en jaarrekeningenrecht is dan ook van groot belang bij de behandeling van een zaak. Deze cursus beoogt inzicht te verschaffen in de jaarrekening, de kasstromen die daaraan ten grondslag liggen en de onderlinge verhouding tussen beide. Na afloop van deze cursus bent u in staat om:

 • zelfstandig de uitgangspunten van een jaarrekening te begrijpen en u een voorstelling te maken van de kasstromen en transacties die daaraan ten grondslag liggen;
 • aan de hand van een jaarrekening te beoordelen in welke gevallen een deskundige geraadpleegd moet worden;
 • de juiste vragen te formuleren voor een gerechtelijk deskundige en procespartijen (bijvoorbeeld in het kader van de waardering van een onderneming/vaststelling uitkeerbare winst).

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers vanuit alle sectoren binnen de rechtspraak. Ook officieren van justitie en parketsecretarissen zijn van harte welkom.

Inhoud

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de wijze waarop kasstromen van een onderneming (voortvloeiend uit transacties en andere gebeurtenissen) op conceptueel niveau worden behandeld in de verslaggeving
 • de wijze waarop deze kasstromen administratief worden verwerkt in een financiële administratie en uiteindelijk worden verantwoord in de jaarrekening van een onderneming
 • het belang van het kasstroomoverzicht, de balans en de winst- en verliesrekening, hun betekenis en onderlinge samenhang
 • de bronnen van het jaarrekeningenrecht (BW2, RJ, IFRS ed.)
 • de principes die ten grondslag liggen aan het jaarrekeningrecht
 • methoden van waardering en resultaatbepaling
 • de betekenis van ratio’s bij het beoordelen van de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van een onderneming
 • methoden van waarderingen van ondernemingen
 • consolidatie

Opzet

De cursus bestaat uit 4 dagdelen (2 dagen).

Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met casuïstiek en discussie. Dit alles aan de hand van fictieve administratie. Tijdens deze cursus staat de praktische toepasbaarheid centraal en is voldoende ruimte voor individuele leerwensen.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u de cursus voorbereid door het bestuderen van de relevante hoofdstukken uit het boek “Jaarrekening lezen voor juristen”. Dit kunt u aanvullen door het volgen van de webcolleges, waarin testvragen zijn opgenomen waarmee u uw kennis kunt toetsen.

Bijzonderheden

Na het volgen van deze cursus kunt u onder andere doorstromen naar de verdiepingscursus Jaarrekening lezen handel en insolventie en naar de verdiepingscursus Jaarrekening lezen voor de familiesector.

Docenten

 • drs. Tjibbe Boringa

  Registeraccountant

 • mr. Han Scholten

  Docent

 • de heer Bob van den Brand

  Adjunct Associate Professor Accounting Innovator

 • de heer Joy van der Veer

  Accountant/Belastingadviseur

 • de heer Jan van Doorn MSc RA

  Docent — Jan van Doorn, training en advies

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden OM: € 200,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.