Internationale Koop en het Weens Koopverdrag – SSR

Internationale Koop en het Weens Koopverdrag

Verdiep, verbreed en actualiseer uw kennis van de koopovereenkomst in internationaal verband

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,9
  Waardering
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Steeds vaker kopen ondernemingen hun producten niet alleen in Nederland, maar ook over de grens. Wat betekent dat voor het toepasselijk recht? In welke gevallen is het Weens Koopverdrag van toepassing? Bevat het Weens Koopverdrag een regeling voor algemene voorwaarden? In welke gevallen mag een koper naar het Weens Koopverdrag de overeenkomst ontbinden? Welke rechter is bevoegd? Na deze cursus weet u het antwoord op deze (en nog veel meer) vragen!

Doel

U verdiept, verbreedt en actualiseert uw kennis van de koopovereenkomst in internationaal verband.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • toepasselijkheid Weens Koopverdrag en uniforme interpretatie (art. 1 t/m 7 CISG, mogelijke voorbehouden en rechtskeuze)
 • totstandkoming van overeenkomsten en algemene voorwaarden in het internationale handelsverkeer
 • aansprakelijkheid van de verkoper, schadevergoeding en overmacht
 • aflevering, risico-overgang en Incoterms
 • internationale koop en jurisdictie (art. 5 EEX-Vo.).

Opzet

De cursus bestaat uit 2 dagdelen. Het Weens Koopverdrag fungeert daarbij als centraal vertrekpunt. Inleidingen aan de hand van recente jurisprudentie worden afgewisseld door casuïstiek en discussie.

Voorkennis

Bent u rechter, raadsheer of stafjurist, dan wordt van u verwacht dat u minimaal 1 jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van het overeenkomstenrecht, meer in het bijzonder van het kooprecht. Bent u juridisch medewerker, dan wordt van u verwacht dat u minimaal 2 jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van overeenkomstenrecht, meer in het bijzonder van het kooprecht, danwel 3 jaar ervaring met het behandelen van minder complexe zaken op dit gebied.

Er wordt voorts van u verwacht dat u de basiscursussen Onrechtmatige daad en schade (CRZSODAS) en Contractenrecht (CRZSCORE) heeft gevolgd of dat u beschikt over kennis op vergelijkbaar niveau door bijvoorbeeld werkervaring.

Docenten

 • mr. Sonja Kruisinga

  Universitair hoofddocent — Universiteit Utrecht Faculteit REBO

 • mr. Sacha Tamboer

  Universitair docent

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.