Koop onroerende zaken – SSR

Koop onroerende zaken

Verdiep en actualiseer uw kennis op dit (deel)gebied van het overeenkomstenrecht

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSKOOZ
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 23-04-2020

Is de financiering van het droomhuis toch niet rondgekomen? Of is het huis op het laatste moment naar een hogere bieder gegaan? Bij de koop van onroerende zaken gaat het vaak om veel geld en grote belangen. Daarbij zijn vragen van belang als:

 • Hoe komt een koopovereenkomst tot stand?
 • Is schriftelijkheid een vereiste?
 • Wat is de rol van de makelaar bij de koop van een huis en/of land?

Nadat u deze cursus hebt gevolgd, weet u het antwoord op deze vragen (en nog veel meer!).

Doel

U actualiseert en verdiept uw kennis over de relevante rechtsregels. U verkrijgt inzicht in welke geschillen zich kunnen voordoen rondom de koop van een onroerende zaak. Na afloop van de cursus kunt u de uiteenlopende stellingen van partijen beter op hun waarde beoordelen, waardoor het nemen van de uiteindelijke beslissing gemakkelijker wordt.

Doelgroep

Deze cursus richt zich op rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

 • De totstandkoming van een koopovereenkomst (artikel 7:2 BW);
 • Vormerkung (artikel 7:3 BW) en de verhouding tussen een Vormerkung en diverse mogelijk te leggen beslagen;
 • Financieringsclausule en boete;
 • De rechtspositie van de makelaar (toerekening; begrip goed opdrachtnemer, vertegenwoordiging, belangenverstrengeling, courtage).

NB. Ook indien u voornamelijk kantonzaken behandelt, heeft deze cursus inhoudelijke waarde. Voor zover het de rechtspositie van de makelaar betreft, zijn er namelijk vele geschillen die onder deze competentiegrens vallen. Ook de kwestie van courtagegeschillen is van belang: mogen die aan de rechter worden voorgelegd of moet men daarvoor naar de Geschillencommissie Makelaardij?

Opzet

Inleidingen worden afgewisseld met het behandelen van casusposities. De docent stelt het op prijs als u tijdens de cursus praktijkgevallen aandraagt.

Voorkennis

Bent u rechter, raadsheer of stafjurist, dan wordt van u verwacht dat u minimaal 1 jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van het vermogensrecht. Bent u juridisch medewerker, dan wordt van u verwacht dat u minimaal 2 jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van vermogensrecht danwel 3 jaar ervaring met het behandelen van minder complexe zaken op dit gebied. Voorts wordt aanbevolen dat u enige ervaring heeft met het schrijven van beslissingen in zaken waarin koop van onroerende zaken onderwerp van geschil is.

Docent

 • mr. Jaap Dammingh

  Universitair hoofddocent

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 110,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.