Proportionele aansprakelijkheid – SSR

Proportionele aansprakelijkheid

Proportionele aansprakelijkheid als onderdeel van meervoudige causaliteit

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 8,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSPROP
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Een straffe roker, die als werknemer in dienst is bij een asbestverwerkend bedrijf, heeft longkanker. De werknemer stelt dat het asbest de kanker heeft veroorzaakt en spreekt de werkgever aan tot vergoeding van zijn schade. Kan de werkgever onder toepassing van art. 6:101 BW worden veroordeeld in een percentage van de schade?

Dit leerstuk van proportionele aansprakelijkheid ten gevolge van meervoudige causaliteit wordt in deze cursus in een open discussie tussen docent en deelnemers besproken.

Doel

Het doel van deze cursus is het vergroten van kennis en inzicht in het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid en de afbakening ten opzichte van en de overlap met het leerstuk van de kansschade.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur met minimaal drie jaar ervaring en stafjuristen met minimaal vijf jaar ervaring op het gebied van het civiele recht. Tot die ervaring behoort in ieder geval het met enige regelmaat vonnissen schrijven waarin proportionele aansprakelijkheid ten gevolge van meervoudige causaliteit aan de orde komt. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een opvatting hebben hoe dit onderwerp moet worden toegepast in beslissingen en bereid zijn die opvatting met de docent en de andere deelnemers te delen.

Inhoud

De cursus gaat over het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid als onderdeel van de problematiek van de meervoudige causaliteit.
Onderwerpen die aan de orde zullen komen:

 1. Inventarisatie van bij de deelnemende cursisten levende belangstellingen, vragen en eventuele in te brengen casus
 2. Introductie proportionele aansprakelijkheid
 3. De diverse grondslagen voor proportionele schadevergoeding in het Nederlandse recht
  1. Leerstuk van de schade: het verlies van een kans
  2. Leerstuk van causaliteit: de combinatie van artikel 6:99 (alternatieve veroorzaking) en 6:101 (‘eigen schuld’) (HR: ‘Proportionele aansprakelijkheid’
  3. Leerstuk van de causaliteit: toerekening naar kansbepaling
 4. Stand van de rechtspraak
  1. Medische aansprakelijkheid
  2. Werkgeversaansprakelijkheid
  3. Beroepsaansprakelijkheid
  4. De teleurgestelde belegger
  5. Verzekeringsovereenkomsten
  6. Sluiten van een overeenkomst
  7. Varia
 5. Afgrenzing van het leerstuk
  1. Argumenten pro en contra
  2. De aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade: de inhoudelijke relatie met de normatieve grondslag van de omkeringsregel
 6. Praktische aspecten
  1. Onder en bovenkant van de waarschijnlijkheidsschaal
  2. Beoordeling per schadepost
  3. Statistische gegevens
  4. Voorafkansen en achterafkansen
 7. Processuele aspecten
  1. Vordering ambtshalve proportioneel toewijzen?
  2. Relatie tot bewijslast en omkeringsregel

De materie zal behandeld worden tijdens de onder leiding van de docent plaats vindende discussie. Hierbij zullen de verschillende meningen en uitgangspunten ruimschoots aan bod komen. Van de deelnemers wordt een actieve werkhouding verwacht in die zin dat zij bereid zijn aan deze discussie deel te nemen.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij geruime civiele kennis hebben en ervaring hebben met letselschadezaken.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt op dezelfde dag gegeven als de cursus Verkeersopvattingen. Het is mogelijk om beide cursussen op één dag te volgen.

NB: Voor de cursussen dient men zich afzonderlijk in te schrijven.

Er zal geen reader komen in de conventionele zin van het woord. De docent maakt een inhoudelijke samenvatting van de te bespreken stof, waarbij voor rechtspraak en literatuur zo vaak mogelijk zal worden verwezen naar vindplaatsen op het internet. Alleen voor zover niet online beschikbaar, zullen materialen in de reader zelf worden opgenomen. Deze samenvatting met verwijzingen wordt aan de deelnemers gestuurd. De samenvatting zelf zal ook op ‘mijn ssr’ worden geplaatst. Dat is voor de cursisten extra handig, omdat de actieve hyperlinks in de samenvatting worden opgenomen.

Docent

 • mr. dr. August Van

  Advocaat, Universiteir docent — Augustinus Juridisch Onderwijs

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.