Schadevergoeding – SSR
Cursussen / Civiel recht / Aansprakelijkheidsrecht / Schadevergoeding

Schadevergoeding

Verdiep en actualiseer uw kennis van het vergoeden van schade

Wat wordt onder schade verstaan? Wanneer is sprake van een conditio sine qua non-verband? Hoe wordt de schade begroot? Wanneer is sprake van eigen schuld? En wanneer is ruimte voor matiging? Zorg dat u over voldoende actuele kennis ter zake beschikt.

Wegens het coronavirus wordt de cursus niet fysiek/live uitgevoerd, maar online via een ‘ontmoeting’ in een virtual classroom. 

Doel

Het verdiepen en actualiseren van kennis van het vergoeden van schade.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen, juridisch medewerkers.

Inhoud

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

  • verdieping causaal verband
  • eigen schuld en voordeelstoerekening
  • conditio-sine-qua-non-regel
  • omkeringsregel
  • artikel 6:98-6:101 BW (algemeen)
  • het begrip schade
  • begroting: wat is het verschil tussen vermogensschade en immateriële schade en hoe worden deze schadecomponenten begroot?
  • matiging en limitering

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen.

Inleidingen aan de hand van jurisprudentie worden afgewisseld door discussie en casuïstiek.

Voorkennis

Van de leden van de rechterlijke macht en de stafjuristen wordt verwacht dat men minimaal één jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van aansprakelijkheid en schade. Van de juridisch medewerkers wordt verwacht dat men minimaal drie jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van aansprakelijkheid en schade.

Van de deelnemers wordt verwacht dat men beschikt over verdiepende kennis op het gebied van het leerstuk van de onrechtmatige daad en schadevergoeding. Deelnemers dienen dan ook de cursus Onrechtmatige daad en schade (CRSZODAS) te hebben gevolgd of te beschikken over kennis op vergelijkbaar niveau door bijvoorbeeld werkervaring.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.