Conservatoir beslagrecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Conservatoir beslagrecht

Conservatoir beslagrecht

Hoe werkt het?

Het verkrijgen van verlof van de rechter voor het leggen van conservatoir beslag is in Nederland procedureel gezien eenvoudig. De voorzieningenrechter die het beslag beoordeelt zal daarbij in de meeste gevallen de beoogd beslagene niet horen. De gedachte is: een conservatoir beslag kan snel gelegd worden en kan er ook snel weer af met behulp van een kort geding.

Doel

De systematiek van ons beslag- en executierecht begrijpen en het zelfstandig kunnen beoordelen of een beslagrekest voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Weten hoe een conservatoir beslag gelegd wordt en wat nodig is voor een kort geding met als inzet opheffing van het beslag.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, stafjuristen en juridisch medewerkers die belast zijn met de beoordeling van beslagrekesten en behandeling van opheffingskort gedingen.

Inhoud

In deze cursus wordt de systematiek van het beslag- en executierecht besproken. Er wordt ingegaan op vragen zoals:

– Wat is het doel?
– Wanneer mag je beslag leggen en wanneer juist niet?
– Wat zijn de voorwaarden?
– En als het gelegd is, wanneer kan of moet het beslag er weer af?
– En hoe gaat dat dan?

Naast de specifieke regels van het conservatoir beslag komt ook de basis van ons verhaalsrecht aan de orde evenals enkele executieperikelen.

Het docententeam bestaat uit een rechter (voormalig advocaat) en een deurwaarder. Deze laatste heeft vanuit zijn ervaring met name aandacht voor de praktische kant van wat hij met een verlof wel en niet kan, waar hij in de praktijk tegenaan loopt en waar de voorzieningenrechter zijn of haar voordeel mee kan doen bij het verlenen van verlof.

Opzet

De cursus beslaat een hele dag. De cursus wordt gegeven in de vorm van een dialoog met de groep, waarbij de docent naast het toelichten van de systematiek ook met cursisten verschillende casusposities en een beslagrekest zal bespreken.

Uitvoeringen