Besluitvorming en vertegenwoordiging – SSR

Besluitvorming en vertegenwoordiging

Verdiep en actualiseer uw kennis op dit (deel)gebied van het ondernemingsrecht

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 3
  NOvA-punten
 • 7,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSTEBE
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Besluitvorming van ondernemingen, de rol van bestuurders – met soms tegenstrijdige belangen – bij besluitvorming en de vertegenwoordigingsbevoegheid; deze complexe thema’s vormen de basis van veel ondernemingsrechtelijke geschillen. Vergroot uw kennis aan de hand van theorie en praktijksituaties.

Doel

U verdiept uw theoretische en praktische kennis over besluitvormingsprocedures binnen rechtspersonen, vertegenwoordiging van een rechtspersoon en tegenstrijdige belangen van bestuurders.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Besluitvormingsprocedures;
 • Rechtsgeldige besluitvorming;
 • Vertegenwoordiging;
 • Tegenstrijdige belangen en doeloverschrijding.

Opzet

De cursus bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). Inleidingen worden afgewisseld met casussen en discussie.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u de basiscursus Ondernemingsrecht (CRRRONRE) heeft gevolgd danwel beschikt over vergelijkbare kennis van het ondernemingsrecht door bijvoorbeeld werkervaring. Bent u rechter of raadsheer, dan wordt daarnaast van u verwacht dat u minimaal 1 jaar ervaring heeft in het behandelen van zaken op ondernemingsrechtelijk gebied. Bent u juridisch medewerker, dan wordt van u verwacht dat u minimaal 2 jaar ervaring heeft op dit gebied.

Docenten

 • mw. prof. mr. Barbara Bier

  Notaris

 • mevrouw Manon Cremers

  Advocaat — Stibbe N.V.

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl