Themadag "De deelgeschilprocedure" – SSR

Themadag "De deelgeschilprocedure"

De deelgeschilprocedure. Hoe gaat het? Wat kan er (nog) beter?

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSTKMD
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Actualiteit

De Wet deelgeschilprocedure is op 1 juli 2010 in werking getreden. Op 1 november 2013 is tijdens de themadag “Tussentijdse evaluatie deelgeschilprocedure” de balans tot dan toe opgemaakt, maar wat is de stand van zaken nu, bijna 8 jaar na de inwerkingtreding? Wat was de bedoeling van de wetgever en heeft dat in de praktijk ook zo zijn uitwerking gekregen. Volg de interessante inleidingen vanuit verschillende invalshoeken/partijen en deel uw kennis en visie in de werkgroepen.

 

Doel

Het vergroten van kennis en inzicht in doel en werking van de deelgeschilprocedure en de actuele ontwikkelingen, jurisprudentie en het uitwisselen van visies en praktijkervaringen.

Doelgroep

Raadsheren, rechters en juridisch medewerkers

Inhoud

Na een algemene beschouwing door de grondlegger van de deelgeschilprocedure, mevr. mr. drs. G. de Groot, raadsheer Hoge Raad, volgen lezingen van een advocaat bezien vanuit “de verzekeraar”, een advocaat bezien vanuit “de benadeelde” en een wetenschapper. In het middagdeel kunnen de deelnemers aan twee van de vier werkgroepen deelnemen waarna de dag wordt afgesloten met een paneldiscussie.

Onderwerpen werkgroepen:

 • De grenzen van het deelgeschil
 • De deelgeschilbeslissing in de bodemprocedure of hoger beroep
 • Buitengerechtelijke kosten in het deelgeschil
 • Deskundigen en getuigen in de deelgeschilprocedure

 

Voorkennis

De deelnemers hebben ervaring in de behandeling van deelgeschilprocedures en hebben de SSR cursus “deelgeschillen letselschade” gevolgd dan wel beschikken over vergelijkbare kennis op andere wijze opgedaan.

Docenten

 • mw. mr. Dineke de Groot

  Raadsheer

 • mw. mr. dr. Monique Wesselink

  Docent

 • mw. mr. Odilia van Dam

  Senior rechter

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Cursus bewaard
Stuur uw bewaarde cursusssen door

Maatwerk

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over incompany- of maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw opleidingscoördinator of met de SSR Servicedesk.

Sluiten