Toepassing van het mededingingsrecht voor civilisten – SSR

Toepassing van het mededingingsrecht voor civilisten

Leer hoe en waar u het (reguliere) mededingingsrecht kan tegenkomen en hoe u daar als civiele rechter of juridisch medewerker mee om kan of moet gaan

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 3
  EU-punten
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

De handhaving van het mededingingsrecht ligt steeds meer op het terrein van de civiele procespraktijk. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft enkel tijd voor (het beboeten van) grote kartels, maar het mededingingsrecht komt ook (of zelfs vooral) voor in het midden- en klein bedrijf. 80% van zaken op het gebied van mededinging speelt zich af in de contractuele sfeer en indien er conflicten ontstaan derhalve bij de civiele rechter. In deze verdiepingscursus leert u hoe u daar als civiele rechter, raadsheer, stafjurist of juridisch medewerker mee om gaat.

Doel

In deze praktische verdiepingscursus leert u hoe en waar u als civilist het (reguliere) mededingingsrecht kan tegenkomen en hoe u daarmee om kan of moet gaan.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

In deze cursus ligt de nadruk op de vraag hoe en waar u als civiele rechter, raadsheer, stafjurist of juridisch medewerker het (reguliere) mededingingsrecht kan tegenkomen en hoe u daarmee om kan of moet gaan. Hoe stelt u vast dat de verboden uit het Unieverdrag of de Mededingingswet daadwerkelijk zijn overtreden?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • stelplicht en bewijslast in mededingingszaken
 • hoge eisen aan stelplicht; marktafbakening
 • Europese bewijsvermoedens die doorwerken in het civiele proces en het gewicht van de Europese Richtsnoeren
 • de rol van de (economische) deskundige in het civiele proces; praktische tips bij inzet en instructie deskundige(n)
 • doorwerking van mededingingsrecht in contractuele verhoudingen
 • nietigheid/conversie
 • ambtshalve toetsing van het mededingingsrecht door de rechter

Voorkennis

U dient te beschikken over basiskennis van het materiele mededingingsrecht, de reikwijdte van het kartelverbod en misbruik van machtspositie.

Bijzonderheden

Deze cursus duurt 1 dagdeel (ochtend) wordt op dezelfde dag aangeboden als de cursus ‘Kartelschade, master’ (CRZMMAKS, in de middag). Op deze manier kunt u op eenvoudige wijze beide cursussen volgen en verdiept u in 1 dag uw kennis van het mededingingsrecht aanzienlijk. Beide cursussen hebben een hoog praktisch gehalte.

Docent

 • mr. Sylvia Evers

  Raadsheer

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.