Afstamming, verdieping – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Rekesten / Afstamming, verdieping

Afstamming, verdieping

In deze verdiepingscursus leert u het proces rond afstammingszaken kennen door zelfstandig vanuit de praktijk de theorie/bronnen te gebruiken

Het Nederlandse afstamming- en adoptierecht is in de loop van de tijd steeds ingewikkelder geworden. Nieuwe ontwikkelingen hebben hun weerslag op de rechtspraktijk; uitspraken van rechters worden steeds complexer van aard.

Deze verdieping  voorziet met onderwerpen als IPR, Burgerlijke stand en moderne gezinsvormen in de behoefte aan een vervolg op de basiscursus Afstamming.

Doel

Na deze cursus kunt u de verschillende afstammingsvragen vragen van elkaar onderscheiden, en weet u zelfstandig de juiste bronnen te gebruiken. Door verdiepend in te gaan op onderwerpen zoals behandeld in de basiscursus worden uw kennis en vaardigheden in rechtsvergelijkend en werkgerelateerd opzicht vergroot.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor:

  • rechters
  • raadsheren
  • juridisch medewerkers

Inhoud

In de cursus wordt ingegaan op o.m. de thema’s IPR, Burgerlijke stand en moderne gezinsvormen.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Vanuit de behandeling van zes casussen wordt uitgezoomd naar de theorie. Deze casussen testen de aanwezige kennis en het gebruik van de theorie uit de basiscursus. De casussen simuleren praktische, realistische situaties.

Voorkennis

De vereiste voorkennis bestaat uit het gevolgd hebben van de basiscursus Afstamming of voldoende vergelijkbare aantoonbare ervaring.

Bijzonderheden

Meenemen naar de cursus:

  • IPad of Ultrabook (zo mogelijk);
  • Inlogcode voor Legal Intelligence;
  • Bronnen die u tijdens de cursus tot uw beschikking moet hebben:
    • wetteksten van afstamming en adoptie, inclusief teksten Boek 10,
    • Tekst&Commentaar IPR.

 

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 215,00