Verzekeringsrecht, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Verzekeringsrecht / Verzekeringsrecht, basis

Verzekeringsrecht, basis

Vergroot uw kennis van het verzekeringsrecht

Voor een ieder die verzekeringszaken gaat behandelen, is deze cursus onontbeerlijk! Verschaf uzelf een gedegen basis en leer de meest voorkomende begrippen uit het verzekeringsrecht.

Doel

 • Het vergroten van de kennis van het verzekeringsrecht in het algemeen.
 • Het kunnen plaatsen van een probleem in het verzekeringsrechtelijke scala.
 • Het ter zitting kunnen behandelen van (eenvoudige) verzekeringszaken, respectievelijk zaken die een verzekeringsaspect kennen.
 • Het kunnen komen tot een juiste oplossing.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • algemene inleiding
 • rode draden in het verzekeringsrecht
 • verzwijging
 • verplichtingen bij schade
 • bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht
 • eigen schuld
 • fraude

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen verdeeld over twee afzonderlijke dagen.

Hoorcolleges worden afgewisseld met casuistiek. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

Voorkennis

Voor deze cursus is algemene kennis van het vermogensrecht en procesrecht vereist.
Daarnaast wordt van de leden rechterlijke macht en de stafjuristen verwacht dat men minimaal één jaar ervaring heeft op het gebied van het overeenkomstenrecht, meer in het bijzonder van het verzekeringsrecht.
Van de juridisch medewerkers wordt verwacht dat zij minimaal drie jaar ervaring hebben opgedaan op het gebied van het overeenkomstenrecht, meer in het bijzonder van het verzekeringsrecht.
Tenslotte wordt van de deelnemers verwacht dat het studiemateriaal voorafgaand aan de cursus is bestudeerd.

Bijzonderheden

Naast de basiscursus wordt jaarlijks een actualiteitencursus aangeboden. Daarnaast wordt in samenwerking met de Expertgroep Verzekeringsrecht jaarlijks een themadag georganiseerd waarin specifieke (actuele) verzekeringsrechtelijke thema’s verdiepend worden behandeld.

 

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.