Vervoerrecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Internationaal en Europees recht / Vervoerrecht

Vervoerrecht

Verdiep en verbreed uw kennis van het nationale en internationale vervoerrecht, in het bijzonder het wegvervoer

Bent u werkzaam als rechter, raadsheer, stafjurist of juridisch medewerker in het civiele recht en wilt u uw kennis van het nationale en internationale vervoerrecht, in het bijzonder het vervoer over de weg, verdiepen en actualiseren? Dan is dit de cursus voor u! De cursus is ontwikkeld op verzoek van en in samenwerking met de rechtspraktijk en heeft dan ook een hoog praktisch gehalte. Inleidingen worden afgewisseld met casuïstiek. Uiteraard is er ook ruimte voor onderlinge kennisuitwisseling en discussie.

Doel

U vergroot uw kennis van en versterkt uw inzicht in een aantal deelonderwerpen van het privaatrechtelijke vervoerrecht, in het bijzonder het wegvervoer. Na deze cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste actuele ontwikkelingen op dit terrein.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers met enige basiskennis van het vervoerrecht.

Inhoud

Tijdens de cursus zal worden ingegaan op onderwerpen als:

  • de belangrijkste nationale en internationale vervoerrechtelijke regelingen voor de diverse vervoersmodaliteiten
  • internationale bevoegdheid / forumkeuzes / arbitrale bedingen / toepasselijk recht
  • wegvervoer CMR / AVC (o.a. verplichting / aansprakelijkheid expediteur, aflevering, retentie, schade, bewijskracht, verjaring, opvolgend – en ondervervoer)

 

De cursus wordt gedoceerd door: mr. J.M. (Hans) van der Klooster, raadsheer bij het hof Den Haag, en prof. mr. M.H. (Maarten) Claringbould, partner bij Van Traa Advocaten en hoofddocent voor de Grotius-opleiding Vervoerrecht.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.