Deelgeschillen letselschade – SSR
Cursussen / Civiel recht / Aansprakelijkheidsrecht / Deelgeschillen letselschade

Deelgeschillen letselschade

Antwoord op al je vragen over (toepassing van) de Wet deelgeschillen letsel- en overlijdensschade

Heb je al eens een verzoek behandeld in het kader van de Wet deelgeschillen letsel- en overlijdensschade? In deze cursus krijg je antwoord op al je vragen die je hebt of nog hebt over deze specifieke procedure. Je krijgt over de belangrijkste onderwerpen de recente jurisprudentie aangereikt evenals de uitgezette lijnen in de rechtspraak sinds de invoering van de wet op 1 juli 2010. Ook krijg je handvatten aangereikt om de mondelinge behandeling van zo’n verzoek beter te kunnen leiden. Voorts krijg je inzicht in het onderscheid tussen geschilbeslechting en bemiddeling en in de behoeften ter zake van de deelnemers aan een letselschadeprocedure.

Doel

Na de cursus heeft de deelnemer inzicht in

 • de buitengerechtelijke fase;
 • de totstandkoming en de inhoud van de Wet deelgeschillen letsel- en overlijdensschade;
 • de behoeften van de procespartijen;
 • de effecten van de procedure op het buitengerechtelijke traject nadien;
 • de problematiek van onder andere de niet-ontvankelijkheid;
 • de invulling van het proportionaliteitscriterium;
 • de kosten(raming) en
 • het hoger beroep.

De deelnemer heeft handvatten aangereikt gekregen om de mondelinge behandeling van een verzoek strekkende tot het aanhangig maken van een deelgeschil beter te kunnen leiden en kennis opgedaan van het onderscheid tussen geschilbeslechting en bemiddeling.  Ten slotte is de deelnemer op de hoogte van de recente jurisprudentie.

Doelgroep

Rechters (ook kantonrechters) en stafjuristen/juridisch medewerkers met ruime ervaring met letselschadezaken.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

 • analyse relevante rechtspraak
 • rol deelgeschilrechter ter zitting
 • invloed van het buitengerechtelijk traject
 • effecten Wet deelgeschillen letsel- en overlijdensschade op de letselschadepraktijk

Opzet

De cursus zal worden gegeven in de vorm van een hoorcollege afgewisseld met discussies. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve inbreng verwacht.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de cursus Personenschade (CRZMPERS) hebben gevolgd of beschikken over kennis op vergelijkbaar niveau door bijvoorbeeld werkervaring.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 155,00