Cursussen en seminars in Europa – SSR

Cursussen en seminars in Europa

Verbreed uw horizon met een cursus of seminar in een ander EU-land

Vakgebied(en):
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Dankzij het lidmaatschap van het European Judicial Training Network (EJTN) en de contacten met andere Europese gerechtelijke opleidingsinstituten is SSR in staat om deelnemers af te vaardigen naar diverse scholings- en opleidingsactiviteiten in andere (Europese) landen. Het gaat om reguliere cursussen van opleidingsinstituten waaraan een beperkt aantal magistraten uit andere EU-landen kan deelnemen, en om specifieke activiteiten van het EJTN en/of opleidingsinstituten die onderdeel vormen van een Europees project.

Doel

Internationale uitwisseling, wederzijds vertrouwen en begrip en kennisvergroting.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, officieren van justitie, AG’s, rio’s, raio’s en oio’s. Uitgangspunt is dat deelnemers voor de activiteiten onder een zo breed mogelijk publiek geworven worden.

Inhoud

Welke cursussen en seminars in Europa zijn er:

1)  EJTN Catalogus en Catalogus +

De leden van het EJTN stellen ieder jaar een aantal cursussen open voor deelname van (een beperkt aantal) magistraten uit andere EU-lidstaten. Deze cursussen zijn voor elke Nederlandse magistraat toegankelijk. Een overzicht van de aangeboden cursussen en informatie over de voorwaarden voor deelname vindt u in de kalender trainingsactiviteiten.

2)  EJTN Study visits

Het is mogelijk om via het EJTN deel te nemen aan studiebezoeken in het Engels of Frans aan de volgende instituties in Europa:

 • Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg, duur 1,5 dagen
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, duur 2,5 dagen
 • EU instituties in Brussel, duur 3 dagen
 • Eurojust in Den Haag, duur 2,5 dagen
 • European Union Agency for Fundamental Rights in Wenen, duur 2 dagen
 • International Conference on Private International Law in Den Haag, duur 1,5 dagen

Op dit moment is de inschrijving gesloten. Begin 2020 kan er weer ingeschreven worden voor de studiebezoeken in 2020.

3)  EJTN Rule of law seminars

In 2018 start het European Judicial Training Network (EJTN) met een nieuw project op het gebied van de Rule of Law. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De doelstelling van het project is om het bewustzijn van rechters en officieren van justitie in de EU op verschillende gebieden te vergroten:

 • de grondrechten zoals verankerd in het Handvest van de Grondrechten van de EU
 • de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg
 • het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens
 • de jurisprudentie van het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg

Het project loopt in 2018 en 2019 en bestaat uit 3 seminars in 2018, 3 seminars in 2019 en een conferentie in Luxemburg die zal worden georganiseerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Deelname

Aan de seminars mogen rechters, raadsheren, officieren van justitie en AG’s deelnemen. Per land geldt een maximum van 2 deelnemers. Inschrijven kan door een mail te sturen naar ssr.international@ssr.nl onder vermelding van EJTN Rule of Law.

Data, locaties, onderwerpen en deadlines

Location Date Target Group Topic Application deadline
Brussels 29 – 30 January 2019 Judges and Prosecutors Upholding the Rule of Law in practice: a crucial role of Judges and Prosecutors 20 November 2018
Brussels 26 – 27 February 2019 Members of the judiciary councils, Court Presidents, Head of Public Prosecutors Office Independence and Accountability of the Judiciary and Effective Judicial Protection 13 December 2018
Scandicci 4 – 5 April 2019 Members of the judiciary councils, Court Presidents, Head of Public Prosecutors Office The rule of law Independence and accountability of the Judiciary and effective judicial protection 1 February 2019
Luxembourg 13 May 2019 Court Presidents, Head of Public Prosecutors Office, Judges, Public Prosecutors, members of training institutes Final conference Not set yet

4) Overige Europese opleidingsactiviteiten

De gerechtelijke opleidingsinstituten in de EU maken dankbaar gebruik van de subsidiemogelijkheden van de Europese Commissie op het terrein van “European Judicial Training”. SSR participeert in de komende jaren in een aantal Europese projecten van onze collega-instituten. Dit houdt in dat SSR Nederlandse magistraten kan afvaardigen voor deelname aan een aantal seminars in Europa. Deze seminars worden aangekondigd via specifieke wervingsacties, de SSR nieuwsbrief (SSR Actueel en sectornieuwsbrieven), de nieuwsbrief voor opleidingscoördinatoren, de SSR website en/of de portal Europees recht op Intro-Landelijk (ZM).

Aankondigingen en meer informatie

We streven ernaar om de informatie over deze opleidingsactiviteiten in een zo vroeg mogelijk stadium en zo volledig mogelijk bekend te maken. De ervaring leert echter dat deze Europese activiteiten pas kort van te voren worden aangekondigd of dat pas in een laat stadium de precieze data en inhoud van het evenement bekend zijn. Hou de website en nieuwsbrieven daarom goed in de gaten.

Kosten en regelen reis en verblijf

Bij sommige activiteiten is deelname gratis en worden reis en verblijf vergoed door de organisatoren. In andere gevallen zijn aan deelname kosten verbonden en/of komen de reis- en verblijfkosten voor uw eigen rekening.
In de meeste gevallen dient u zelf, al dan niet met assistentie van de organisatoren, de reis en het verblijf te regelen.

Webinars en e-learning

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan webinars van het EJTN. Op dit moment is het mogelijk om de laatste podcast over het nieuwe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) te bekijken. Het onderwerp is ‘Investigations and prosecutions to fight crimes against the financial interests of the EU’. Bekijk de podcast hier.

Voorkennis

De activiteiten van het EJTN worden in het Engels en in het Frans georganiseerd (simultaan vertaling). Nationale activiteiten worden meestal in de taal van het organiserende land georganiseerd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de Engelse taal op voldoende niveau (in ieder geval B3) machtig zijn.

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl