Hoger beroep in civiele zaken – e-learning – SSR

Hoger beroep in civiele zaken – e-learning

De basisbeginselen van het hoger beroep

 • 1
  dagdeel
 • 4.5
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CXRBHOBE
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • E-learning

Welkom bij de e-learning ‘Hoger beroep in civiele zaken’

Tegen welke civiele uitspraken staat hoger beroep open? Hoe verloopt die procedure? En wat is de (devolutieve) werking van het appel?

In deze e-learning verwerft u kennis over de basisbeginselen van het hoger beroep.

Het procesrecht inzake het hoger beroep wordt in 19 webcolleges aangeboden via MIJN SSR. Na een introductie op het onderwerp (plaats en functie van het hoger beroep) wordt daarna in 18 webcolleges ingegaan op diverse aspecten rond het hoger beroep in civiele zaken.

Deze webcolleges vormen een goede basis(kennis) voor iedereen die met deze materie te maken heeft. Daarnaast vormt de e-learning en uw opgedane praktijkervaring een mooie basis voor de contactbijeenkomst Hoger beroep in civiele zaken (waarvoor u zich afzonderlijk dient in te schrijven) waarin door de docenten, samen met u en uw medecursisten een verdieping op de materie wordt aangebracht in kennis en toepassing. Dit door het bespreken van jurisprudentie en casuïstiek met ruimte voor discussie over mogelijke oplossingsrichtingen.

Doel

Het verwerven van kennis en inzicht in de wijze van procederen in hoger beroep, zowel in dagvaardings- als in rekestzaken.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, rio’s, juridisch medewerkers

Inhoud

Twee zeer ervaren docenten, Gerard Lewin en Henk Wattel, beiden sr. raadsheer Hof Amsterdam nemen u in 19 webcolleges mee in het vraagstuk van het hoger beroep in civiele zaken. Centraal staat de appeltechniek, zowel bij de dagvaardings- als bij de verzoekschriftprocedure.

De volgende onderwerpen komen in de webcolleges aan de orde:

 1. Plaats en functie van het hoger beroep (10.48 min.)
 2. Uitgangspunten (09.21 min.)
 3. Bevoegdheid (11.21 min.)
 4. Ontvankelijkheid – appellabiliteit (20,02 min.)
 5. Ontvankelijkheid – appeltermijn (11.57 min.)
 6. Ontvankelijkheid – rechtsmiddelenregister (08.15 min.)
 7. Ontvankelijkheid – rechtsmiddelen bij tegenspraak en verzet (10.08 min.)
 8. Eindvonnis, tussenvonnis en deelvonnis ( 09.46 min.)
 9. Tussentijds appel, eindbeslissing en rolbeslissing (15.52 min.)
 10. Partijcomplicaties (18.53 min.)
 11. Grenzen rechtsstrijd en door grieven ontsloten gebied (15.07 min.)
 12. Ontwikkeling van de tweeconclusieregel (07.04 min.)
 13. Uitzonderingen op de tweeconclusieregel (10.19 min.)
 14. Devolutieve werking, deel 1 (11.08 min.)
 15. Devolutieve werking, deel 2 (09.32 min.)
 16. Ambtshalve toetsing (08.14 min.)
 17. Bewijsaanbod in hoger beroep (07.52 min.)
 18. Pleidooi – mondelinge behandeling (10.44 min.)
 19. Onmiddellijkheidsbeginsel (08.32 min.)

Opzet e-learning

Deze e-learning is opgebouwd uit 2 onderdelen, namelijk:

 1. Het bekijken van 19 webcolleges en het beantwoorden van de bijbehorende toetsvragen
 2. Het maken van een algehele eindtoets.

Ieder webcollege kunt u 24/7 op een door u gewenst moment volgen, onderbreken en voortzetten. Na ieder webcollege krijgt u enkele toetsvragen voorgelegd. Wanneer u alle webcolleges heeft doorlopen wordt u in de gelegenheid gesteld de algehele eindtoets te maken.

Bijzonderheden

Van de raadsheren wordt verwacht dat zij als appelrechter (gaan) functioneren, maar daarin nog weinig of geen ervaring hebben. Van de deelnemende rio’s, stafjuristen en juridisch medewerkers wordt verwacht dat zij in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn met de materie.

Indien u zich verder wenst te verdiepen in dit onderwerp dan kunt u zich inschrijven voor de verdiepingscursus Hoger beroep in civiele zaken. Voorwaarde voor deelname is dat u de e-learning heeft gevolgd en afgesloten.

Voor de e-learning wordt geen specifieke uitvoering gepland. U kunt op ieder gewenst moment de e-learning volgen via MIJN SSR.

Het doorlopen van deze e-learning module duurt circa 4,5 uur, maar u kan uw eigen tempo bepalen.

Bewijs van deelname

Indien u de eindtoets heeft gemaakt en minimaal 70% van de vragen juist heeft beantwoord dan kunt u een Bewijs van deelname downloaden.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie