E-learning platform op gebied van Europees recht – SSR

E-learning platform op gebied van Europees recht

Vergroot uw kennis van het Europese recht met behulp van e-learning modules, podcasts en online training tools

Vakgebied(en):
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR

Het European Judicial Training Network (EJTN) en het programma Human Rights Education for Legal Professionals van de Raad van Europa (HELP) hebben diverse (Engelstalige) e-learning modules, podcasts en andere online training tools ontwikkeld. Deze zijn openbaar toegankelijk via de websites van beide organisaties.

Doel

Doel van deze trainingsmaterialen is om een gemeenschappelijke Europese juridische cultuur te ontwikkelen. Een cultuur die gebaseerd is op de diversiteit van de rechtsstelsels in Europa en op de eenheid van het Europese recht binnen het strafrecht, civiel recht, en mensenrechten.

Doelgroep

Rechters (in opleiding), raadsheren (in opleiding), officieren van justitie (in opleiding), advocaten-generaal (in opleiding), referendarissen, stafjuristen, juridisch medewerkers.

Inhoud

Op de site van het EJTN vindt u zowel online training tools die zijn ontwikkeld naar aanleiding van EJTN’s eigen projecten en programma’s, als tools die afkomstig zijn van externe bronnen.

Er zijn training tools beschikbaar op het gebied van:

  • civiel recht
  • strafrecht
  • juridische taal
  • mensenrechten
  • trainingsmethodes
  • EU-recht en jurisprudentie

Er is een e-learning platform en een podcast platform die openbaar toegankelijk zijn.
Aan de site worden regelmatig nieuwe trainingstools toegevoegd. Houdt u de site van het EJTN dan ook goed in de gaten.

Via de website van HELP kunt u diverse e-learning modules raadplegen over verschillende thema’s en rechtsgebieden (o.a. asiel, rechten van het kind, mensenhandel, arbeidsrecht, eigendomsrecht, privacy en gegevensbescherming, internationale samenwerking in strafzaken). In de modules worden zowel het juridisch kader van en de jurisprudentie over de Raad van Europa-conventies besproken, als het EU-kader en jurisprudentie van het Hof van Justitie. U dient hiervoor eerst een account aan te maken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Europese en internationale activiteiten van SSR kunt u contact opnemen met de medewerkers van SSR Internationaal, via ssr.international@ssr.nl