Europees en Nederlands mededingingsrecht – SSR

Europees en Nederlands mededingingsrecht

 • 6
  dagdelen
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: IRZGEUME
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Het mededingingsrecht kan onmogelijk los worden gezien van Europa. Verdiep uw kennis met betrekking tot onder meer verticale- en horizontale overeenkomsten, staatssteun en groepsvrijstellingen aan de hand van zowel nationale en Europese wet- en regelgeving als jurisprudentie.

Doel

Het verdiepen van de kennis over en het verschaffen van vaardigheid in het toepassen van het Nederlands en Europees mededingingsrecht.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, die meer dan vier jaar werkzaam zijn in het ondernemingspraktijk team van de handelskamer en stafjuristen en gerechtssecretarissen, die minimaal vijf jaar werkzaam zijn in dat team.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde: gemeenschappelijke kernbegrippen in de artt. 101 en 102 WEU; mededingingswet; intellectuele eigendomsrechten; groepsvrijstellingen; verticale- en horizontale overeenkomsten; overheid en mededinging; staatssteun en samenwerking de Europese Commissie en de NMa.

Opzet

De cursus bestaat uit drie maal twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met het bespreken van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. De cursisten dienen voorafgaand aan iedere cursusdag een huiswerkopdracht te maken en vooraf toe te sturen aan de docent. Deze opdracht zal bij aanvang van iedere dag besproken worden.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van enige kennis van het institutionele en het materiële recht van de Europese Unie en/of dat zij voorafgaand aan deze cursus de basiscursus EU en haar invloed op het Nederlandse rechtssysteem of de basiscursus Europees recht algemeen hebben gevolgd.

Bijzonderheden

Voorafgaand aan elke cursusdag dient de cursist een huiswerkopdracht voor te bereiden en in te leveren.

Docenten

 • mr. Marc Fierstra

  Raadsheer

 • mr. Gerbrandy

  Hoogleraar — Universiteit Utrecht Faculteit REBO

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.