RO verdieping Civiel Bestuur IVO Rechtspraak – SSR
Cursussen / Digitale vaardigheden / Overige / RO verdieping Civiel Bestuur IVO Rechtspraak

RO verdieping Civiel Bestuur IVO Rechtspraak

Hoe lopen de processen gerelateerd aan applicatie op hoofdlijnen?

Deze cursus biedt praktische kennis over de werkprocessen van de gerechten.

Doel

Kennismaking met de wereld van civiel en bestuur, kennis opdoen van de klant.

Doelgroep

  • nieuwe medewerkers van IVO Rechtspraak
  • medewerkers van IVO Rechtspraak die te maken hebben met ontwikkeling of beheer van de primaire processystemen voor Civiel- en Bestuursrecht of daar interesse in hebben

Inhoud

De cursus Civiel en Bestuur behandelt de belangrijkste begrippen en terminologie van civiele- en bestuursrechtzaken. Het globale verloop van enkele zaaktypen wordt doorlopen, zodat het duidelijk wordt wat er van medewerkers en systemen verwacht wordt.

Bijzonderheden

  • Nadat u bent ingeschreven op een uitvoering, krijgt u toegang tot MIJNSSR. In MIJNSSR vindt u alle praktische informatie, denk aan inloginformatie en evt. voorbereidende opdrachten
  • Voor (inhoudelijke) vragen en cursuslocaties kunt u contact opnemen met IVO Rechtspraak via opleidinginvoeringennazorg@rechtspraak.nl

Uitvoeringen