Werkplekleren – SSR

Werkplekleren

Begeleiding van de key users op de werkvloer door een IVO Rechtspraak collega

  • 2
    dagdelen
Vakgebied(en):
  • Cursuscode: KEIZKBE3
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: IVO Rechtspraak

In het programma KEI werken we aan een Rechtspraak die toegankelijker, gebruikersvriendelijker en begrijpelijker gemaakt wordt voor de rechtzoekende. Hiervoor worden nieuwe werkprocessen en IT-systemen ontwikkeld, en natuurlijk opleidingen die leren hoe met een systeem moet worden gewerkt. Zodra de nieuwe release geïmplementeerd wordt, is er de mogelijkheid om op de werkplek ondersteuning te krijgen vanuit IVO Rechtspraak. IVO Rechtspraak Opleidingen begeleidt de key users in hun rol om hun collega’s te helpen.

Doel

Het doel van werkplekleren is dat de key users in staat zijn om effectieve gebruikersondersteuning te geven aan hun collega’s. De IVO Rechtspraak opleider is totaal zes dagen per gerecht aanwezig op het gerecht. De eerste dag vindt een aantal weken voorafgaand aan de live-gang plaats zodat de IVO Rechtspraak opleider samen met de key users en het implementatieteam een plan kan maken voor de invulling van het werkplekleren. Tijdens het werkplekleren wordt ook de opleidingsomgeving op het gerecht opengesteld zodat medewerkers onder begeleiding van de key users en de IVO Rechtspraak opleider extra kunnen oefenen op specifieke onderwerpen.

Doelgroep

Een rechter, juridisch medewerker, administratief medewerker of functioneel beheerder kunnen naast hun functie ook de rol van key user hebben. Werkplek leren is bedoeld voor de key users. De key user ondersteunt en begeleidt zijn eigen collega’s.

Inhoud

De IVO Rechtspraak opleider begeleidt de key user in het ondersteunen van gebruikers. De IVO Rechtspraak opleider begeleidt de key user in het ondersteunen van zijn eigen collega (gebruikers). Samen met de IVO Rechtspraak opleiders wordt een plan opgesteld over de invulling van de dagen. We zorgen ervoor dat de key user in zijn kracht komt te staan, vertrouwen krijgt en geven tips en trucs op zowel functioneel inhoudelijk gebied als didactisch gebied.

Voorkennis

De key users en gebruikers hebben alle relevante cursussen voor het bedienen van de applicatie gevolgd.

Bijzonderheden

  • Werkplek leren vindt op locatie van het gerecht plaats.
  • Het aantal dagen dat er een opleider aanwezig is op het gerecht is maximaal zes. Van key users wordt verwacht dat ze aanwezig en beschikbaar zijn op de dagen dat er een opleider aanwezig is bij het gerecht.
  • Voor inhoudelijke vragen over werkplek leren kunt u contact opnemen met IVO Rechtspraak: opleidinginvoeringennazorg@rechtspraak.nl

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de IVO Rechtspraak Opleidingen.

Stuur deze cursus door

  • Voor rio's: riobureau@ssr.nl