Basistraining Proactieve Dreigingsinschatting – SSR

Basistraining Proactieve Dreigingsinschatting

Praktische introductie in de toepassing van een proactieve beveiligingsmethode

 • 4
  dagdelen
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: LDCR1304
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: LDCR

De beveiligingsgedachte die zich met name richt op fysieke aanwezigheid van beveiligingspersoneel ‘voor als het misgaat’ staat niet meer in verhouding tot de risico’s en dreigingen van vandaag de dag. Dit vraagt om een proactieve werkwijze om incidenten daadwerkelijk te kunnen voorkomen. De basistraining Proactieve Dreigingsinschatting leert deelnemers de achtergrond en de principes  van het ‘lopen in de schoenen van de tegenstander’. Deelnemers leren om inzicht te krijgen in hoe de tegenstander denkt en werkt. Resultaat van de training is dat het makkelijker wordt om de acties van een tegenstander te detecteren, te analyseren en deze te verstoren of eventuele schade te beperken. Deze beveiligingsmethode wordt gecombineerd met een gastvrije benadering; cursisten leren gastvrijheid in te zetten als middel om hun beveiligingsdoelen te realiseren.

Doel

De basistraining Proactieve Dreigingsinschatting leert deelnemers de achtergrond en de principes van het ‘lopen in de schoenen van de tegenstander’. Deelnemers leren om inzicht te krijgen in hoe de tegenstander denkt en werkt. Resultaat van de training is dat het veel makkelijker wordt om de acties van een tegenstander te detecteren, te analyseren en deze te verstoren of eventuele schade te beperken.

Doelgroep

Iedere medewerker die in contact komt met bezoekers, leveranciers en andere interne en externe partijen. Dit omvat eigen of ingehuurde beveiligingsmedewerkers, bodes/deurwaarders en medewerkers CIB. De training is daarnaast zeer geschikt voor de medewerkers van de parketpolitie.

Inhoud

De basistraining is het fundament van de proactieve beveiligingswerkwijze van Chameleon Associates en is tijdens de pilot aangepast aan de wensen en eisen van de Rechtspraak. Het geeft de deelnemer begrip van de methodiek alsook invalshoeken die zij zelf kunnen gebruiken in de dagelijks praktijk. De training heeft een theoretische basis, gecombineerd met praktijkoefeningen op het gebied van ‘werken als de tegenstander’ en principes van Security Questioning. Onderwerpen die naar voren komen in de basistraining zijn:

 • de achtergronden van dreiging tegen de rechtbank
 • de methodiek Proactieve Dreigingsinschatting voor het inschatten van personen, objecten en situaties
 • toepassing van Proactieve Dreigingsinschatting bij toegangscontrole van bezoekers en eigendommen, surveillance-detectie en meer
 • introductie van (gastvrije) Security Questioning technieken
 • besluitvormingsmethodes
 • te nemen maatregelen bij dreiging
 • introductie van dreigingsgerichte SOPs
 • introductie van Red Teaming

De deelnemers worden tijdens de training continu geprikkeld en uitgedaagd om na te denken en beslissingen te nemen. Dit draagt bij tot het verkrijgen van inzichten die van grote waarde zijn bij de toepassing van onder meer Security Questioning, dreigingsgerichte SOP’s en adequate operationele besluitvorming op het moment dat zij hier zelf mee aan het werk gaan.

Korte beschrijving van de werkvormen:

Theoretische presentaties en oefeningen in de trainingsruimte
Oefeningen in het veld
Deelnemers nemen bij de oefeningen afwisselend de rol van beveiligingsmedewerker en tegenstander aan.

Bijzonderheden

 • Deze training betreft een (incompany) groepstraining. Het maximaal aantal deelnemers per groep is 15.
 • Duur van de training: 4 dagdelen, verdeeld over 2 trainingsdagen aansluitend. De terugkomdag behorende bij de Basistraining bestaat uit 2 dagdelen, welke aansluitend dienen te worden uitgeleerd (1 trainingsdag).
 • Trainers van Chameleon Associates zijn ervaringsdeskundigen die snel en effectief in kunnen spelen op vragen en behoeftes van de groep.
 • De prijs is €9250,- exclusief BTW.

Samenstelling van de prijs (per groep):

 • Basistraining: €6400,- exclusief BTW (tweedaagse training) (inclusief reiskosten, deelnemersmappen, certificaten).
 • Terugkomdag: €1700,- exclusies BTW (inclusief reiskosten).
 • Voorbereidingskosten Basistraining: €1150,- exclusief BTW eenmalig.

Chameleon adviseert deze training in de dagelijkse praktijk te borgen door (senior) medewerkers die de Gevorderdentraining hebben doorlopen. Daarnaast wordt geadviseerd deelnemers éénmaal per jaar aan de Terugkomdag Basistraining (2 dagdelen aansluitend) te laten deelnemen.

Chameleon Associates is de wereldwijde thought leader op het gebied van proactieve beveiligingsmethodieken en is bedenker van de term Predictive Profiling. Chameleon is gespecialiseerd in het vereenvoudigen van complexe beveiligingsvraagstukken tot de essentie: dreiging of geen dreiging. Door een gastgerichte, maar tegelijkertijd ook dreigingsgerichte aanpak wordt beveiliging op elk niveau bespreekbaar gemaakt en creëert deze methodiek kennis, inzicht, betrokkenheid en het uiteindelijke doel: veiligheid.

Op maat maken en inkopen

Voor meer informatie over het op maat maken van deze incompany-training en het inkopen ervan, kunt u contact opnemen met Desiree Pieters (cursusmanager SSR).

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl