Module 06: personen- en familierecht – SSR
Cursussen / Administratie / Personen- en familierecht / Algemeen / Module 06: personen- en familierecht

Module 06: personen- en familierecht

Kom meer te weten over de procedures en werkwijze in het personen- en familierecht

Waar gaat het over als je een verzoekschrift binnen krijgt met de titel ‘253a BW’? Wat moet je doen als er geen ouderschapsplan bij een echtscheidingsverzoek is bijgesloten? Wat is een ouderschapsplan of een echtscheidingsconvenant? Een breed scala aan onderwerpen kom je tegen als je bij de griffie van de teams familie en/of jeugd werkt. In deze cursus krijg je een breed overzicht van wat er allemaal speelt bij personen- en familierecht!

Doel

Door het volgen van deze module krijgen de deelnemers een algemeen beeld van de procedures in het personen- en familierecht bij rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad. Zij hebben kennis van de algemene verzoekschriftprocedure en van de overige voorkomende verzoekschriftprocedures. De cursus spitst zich vooral toe op de procedure bij de rechtbank.

 • De deelnemer kan de procedures in het personen- en familierecht bij rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad benoemen;
 • De deelnemer kan de verzoekschriftprocedures opstellen;
 • De deelnemer kan de werkwijze binnen het personen- en familierecht naleven.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor administratief medewerkers die zich (gaan) bezighouden met het personen- en familierecht, bij de rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad der Nederlanden.

Inhoud

Module 6 behandelt het personen en familierecht aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • de verzoekschriftprocedure;
 • de burgerlijke stand;
 • het huwelijk en het geregistreerd partnerschap;
 • de ontbinding van het huwelijk en geregistreerd partnerschap;
 • onderhoudsbijdrage;
 • afstamming;
 • gezag en omgang;
 • de ondertoezichtstelling.

De module bestaat uit vier dagdelen contactonderwijs via Skype of Teams op vier losstaande dagen met een tussenliggende periode. Daarnaast bereiden deelnemers de module voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR, hiervoor kunnen de vier dagdelen in de ochtend voor het contactonderwijs gebruikt worden. De deelnemers maken voorafgaand aan de bijeenkomsten (praktijk)opdrachten en bestuderen de informatie op MIJN SSR. Het bestuderen van de informatie en het maken van de opdrachten neemt ongeveer vier uur in beslag.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze module wordt verwacht dat zij minimaal een half jaar ervaring als administratief medewerker binnen de rechterlijke organisatie hebben. Daarnaast hebben zij aan module 1, module 2 en module 4 deelgenomen.

Bijzonderheden

SSR verzoekt de leidinggevenden van de deelnemers om hun medewerkers voldoende gelegenheid te bieden om de praktijkopdrachten tijdens werktijd uit te voeren. Tijdens deze module zijn het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nodig.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 0,00