Module 16: insolventies – SSR
Cursussen / Civiel recht / Insolventierecht / Module 16: insolventies

Module 16: insolventies

De procedures bij de afdeling insolventies

Module 16: insolventies behandelt het verloop van de insolventieprocedures: faillissement, surseance van betaling en de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen. Na afronding van de module hebt u als deelnemer inzicht in de verschillende procedures en in het aandeel dat u binnen deze procedures vervult.

Doel

Na afronding van deze module hebt u inzicht in de verschillende procedures bij de afdeling Insolventies, voorzover dat voor uw werkzaamheden van belang is. U hebt inzicht in het aandeel dat u binnen de procedures vervult en ziet het belang van een snelle en accurate uitoefening van uw aandeel. U bent tevens in staat gericht artikelen op te zoeken in de Faillissementswet.

Doelgroep

Administratief medewerkers die (gaan) werken bij de afdeling insolventies van de rechtbank.

Inhoud

De module behandelt het verloop van de insolventieprocedures (faillissement, surseance van betaling en de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen), de verschillen tussen de insolventieprocedures, de mogelijke ‘overgangen’ tussen de insolventieprocedures en gaat in op de positie van de schuldenaar, de rol van de rechter-commissaris als toezichthouder op de curator/bewindvoerder, de rol van de rechtbank en de positie van de schuldeisers.

Opzet

De module is een combinatie van zelfstudie, praktijkopdrachten, twee cursusdagen en een schriftelijke eindtoets. Het uitvoeren van de praktijkopdrachten neemt ongeveer 10 uur in beslag; het bestuderen van de basisstof ongeveer 4 uur per cursusdag. Er wordt een digitaal werkboek met aanvullende informatie en voorbeelden aangeboden, waar u naar eigen inzicht gebruik van kunt maken.

Het uitvoeren van de praktijkopdrachten, het bijwonen van de bijeenkomsten en het behalen van de eindtoets zijn vereisten voor het verkrijgen van het certificaat. De eindtoets wordt op uw eigen rechtbank gemaakt. Er is één herkansingsmogelijkheid.

Voorkennis

Module 1 en module 2 of op andere wijze verkregen, vergelijkbare kennis van de rechtelijke organisatie gelden als voorkennis.  Module 4 is gewenst. Enige ervaring -denk aan een half jaar- met insolventies is gewenst.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.