Module 4(S): gericht werken met wetteksten in strafrecht – SSR

Module 4(S): gericht werken met wetteksten in strafrecht

Deze cursus is vooral van toepassing voor medewerkers die met het wetboek van strafrecht- en strafvordering te maken hebben

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: MLAM04SW
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 03-12-2019

In module 4(S) wordt de onderverdeling van het recht, het gebruik van het wetboek van Sr- en Sv en gerechtelijke akten binnen het strafrecht behandeld.

Doel

Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om gericht en systematisch te werken met de wetboeken Strafrecht en Strafvordering. De deelnemers kunnen artikelen opzoeken in deze wetboeken, de wetteksten interpreteren en toepassen in gerechtelijke akten.

Doelgroep

Administratief medewerkers die werkzaam zijn binnen de rechterlijke organisatie. De deelnemers dienen over de vereiste voorkennis te beschikken.

Inhoud

Deze module behandelt de onderverdeling van het recht, het gebruik van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering en gerechtelijke akten binnen het strafrecht.

Opzet

Het eigen arrondissement of ressort organiseert deze module. De module is een combinatie van zelfstudie en één cursusdag. De module wordt afgesloten met een eindtoets en een bibliotheekbezoek. De zelfstudie bestaat uit het bestuderen van de map, dit neemt ongeveer drie uur in beslag. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moeten de deelnemers de cursusdag en het bilbiotheekbezoek bijwonen. Daarnaast dient de eindtoets met een voldoende te zijn gemaakt. Er is één herkansingsmogelijkheid voor de toets.

Voorkennis

Module 1 en module 2 of module 3 gelden als verplichte voorkennis.

Bijzonderheden

De module is een verkorte versie van de reguliere module 4, waarin alle rechtsgebieden aan bod komen. De verkorte versie is bedoeld voor administratief medewerkers bij de parketten of bij de sector strafrecht van de rechtbank of het gerechtshof.

Inschrijving vindt plaats bij de opleidingscoördinator of de afdeling P&O binnen het eigen arrondissement. De deelnemers dienen de beschikking te hebben over recente wetgeving, bijvoorbeeld de tweedelige studenteneditie van Kluwer, de Wetgevingseditie voor de Rechtspraak van Kluwer of de Vermande Verzamelde Nederlandse Wetgeving.

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 0,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl