Module 12: Wvggz en Wzd – SSR

Module 12: Wvggz en Wzd

Inzicht in de nieuwe zorgwetten en de gevolgen voor de administratie binnen Personen- en familierecht.

 • 5
  dagdelen
 • 2
  locaties
 • 15
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: MLAM12GZ
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: vr. 20-03-2020

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht en zullen een aantal processen ten opzichte van de Wet BOPZ anders verlopen. Ook de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) hebben gevolgen voor de adminstratie op de rechtbank. Krijg inzicht in de reikwijdte van de Wvggz, de Wzd en de Wfz en begrijp hoe de administratieve processen verlopen.

Doel

De doelstelling van deze cursus is het begrijpen van de context van de nieuwe zorgwetten en het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden op de griffie bij Personen- en familierecht.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor nieuwe administratief medewerkers binnen het Personen- en familierecht die zich bezig houden met de administratie omtrent de Wvggz en de Wzd (en wellicht ook de Wfz).

De cursus is in eerste instantie niet bedoeld voor oud-deelnemers van de voorgaande Module 12 BOPZ.

De cursus is ook niet bedoeld voor nieuwe juridisch medewerkers in het werkveld, zij kunnen naar de tweedaagse cursus Wvggz/Wzd, basis.

 

Inhoud

 • Introductie wetten
 • Wie zijn de ketenpartners en wat is hun rol?
 • Verschillende soorten procedures (OM en rechtbank)
 • Klachten en schadevergoeding
 • Zorgmachtiging
 • Crisismaatregel
 • Crisisopname
 • Administratieve handelingen in Wvggz, Wzd en Wfz zaken
 • Gebruik maken van checklists
 • Termijnen

De module bestaat uit vijf dagdelen contactonderwijs verdeeld over drie losse dagen met enige tijd tussen de verschillende dagen. Daarnaast bereiden deelnemers de module voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR. Zij maken voorafgaand aan de bijeenkomsten (praktijk)opdrachten en bestuderen de informatie op MIJN SSR. Het bestuderen van de informatie neemt ongeveer drie uur in beslag en de (praktijk)opdrachten nemen ongeveer een uur per keer in beslag. De module wordt afgesloten met een afsluitende toets.

Voorkennis

Van de deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij minimaal een half jaar ervaring hebben als administratief medewerker binnen de rechterlijke organisatie. Het heeft de voorkeur dat  module 1 & module 2 of module 3 & module 4 zijn gevolgd.

 

Docenten

 • de heer Herman Karperien

  Docent — Arrondissementsparket Noord-Nederland

 • mevrouw Ans Kamp-Kruger

  Teamvoorzitter administratie familie- en jeugd

 • de heer Eric van Linden

  Griffier BOPZ-zaken

 • de heer J.H. Pijnenborg

  Juridisch Medewerker

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 0,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl