Module 12: Wvggz en Wzd – SSR
Cursussen / Administratie / Personen- en familierecht / Wvggz / Module 12: Wvggz en Wzd

Module 12: Wvggz en Wzd

Inzicht in de nieuwe zorgwetten en de gevolgen voor de administratie die zich bezighouden met de Wvggz en Wzd (digitaal)

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht geworden en is een aantal processen ten opzichte van de Wet BOPZ anders verlopen. Ook de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) hebben gevolgen voor de administratie op de rechtbank. Module 12 geeft inzicht in de reikwijdte van de Wvggz, de Wzd en de Wfz en laat zien hoe de administratieve processen verlopen.

Doel

De doelstelling van deze cursus is het begrijpen van de context van de nieuwe zorgwetten en het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden op de griffie die zich bezighoudt met de Wvggz en de Wzd.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor administratief medewerkers binnen het Personen- en familierecht die zich bezig houden met de administratie omtrent de Wvggz en de Wzd (en wellicht ook de Wfz).

De cursus is niet bedoeld voor nieuwe juridisch medewerkers in het werkveld, zij kunnen naar de tweedaagse cursus Wvggz/Wzd, basis.

Inhoud

 • introductie wetten
 • wie zijn de ketenpartners en wat is hun rol?
 • verschillende soorten procedures (OM en rechtbank)
 • crisismaatregel
 • zorgmachtiging
 • klachten en schadevergoeding
 • administratieve handelingen in Wvggz, Wzd en Wfz zaken
 • gebruik maken van checklists
 • termijnen

De module bestaat uit vijf dagdelen verdeeld over drie losse dagen met enige tijd tussen de verschillende dagen. Daarnaast bereiden deelnemers de module voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR. Zij maken voorafgaand aan de bijeenkomsten (praktijk)opdrachten en bestuderen de informatie op MIJN SSR. Het bestuderen van de informatie neemt ongeveer drie uur in beslag en de (praktijk)opdrachten nemen ongeveer een uur per keer in beslag.

Bijzonderheden

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij:

 • voor elke skypebijeenkomst de Digitale leermodule in MIJN SSR doornemen en de vragen maken.
 • in de skypesessies actief deel te nemen, vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

De deelnemers dienen te beschikken over een computer met geluidskaart en camera.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 0,00