Bejegening van slachtoffers door slachtoffercoördinatoren – SSR
Cursussen / Strafrecht / Slachtoffers / Bejegening van slachtoffers door slachtoffercoördinatoren

Bejegening van slachtoffers door slachtoffercoördinatoren

Een uitgebreide en praktische training in de omgang met slachtoffers

De laatste decennia is de positie van het slachtoffer in het strafproces sterk verbetert. Het OM ondersteunt het slachtoffer in het uitoefenen van hun recht, waarbij jij als slachtoffercoördinator een essentiële rol speelt. Slachtoffercoördinatie is echter een vak, want elke zaak en elk slachtoffer zijn weer anders. Je hebt dus als slachtoffercoördinator bepaalde vaardigheden nodig om maatwerk te kunnen leveren aan het slachtoffer. Het contact met slachtoffers en nabestaanden vormt de essentie van jouw werk. Het is daarom essentieel om je te ontwikkelen als expert in die bejegening.

De training is volledig toegespitst op de taken en verantwoordelijkheden van jou als slachtoffercoördinator. Deze uitgebreide training is zeer praktisch ingestoken. Er worden vaardigheden getraind door te oefenen met acteurs.

Alle slachtoffercoördinatoren worden aangeraden deze cursus te volgen. Al ben je onervaren of doorgewinterd, je leert ongetwijfeld van de trainers én van elkaar.

Doel

De bejegening van slachtoffers (en nabestaanden) vergt maatwerk. Ieder slachtoffer is uniek. Het hoofddoel van de cursus is daarom het aanreiken van vaardigheden, inzichten en kennis om ieder slachtoffer op maar te bejegenen.

Om dit hoofddoel te bereiken wordt aandacht besteed aan onderstaande subdoelen. Als slachtoffercoördinator weet je slachtoffers/nabestaanden op maat te bejegenen door:

 • effectief aan te sluiten bij stressreacties die horen bij een verwerkings- en aanpassingsproces van een slachtoffer.
 • de rechten van slachtoffers te communiceren, hierover te adviseren, en ze in de praktijk toe te passen.
 • het slachtoffer te erkennen, empathisch op te stellen en te informeren.
 • kwetsbare personen en eventuele beperkingen te herkennen en jouw communicatie hierop aan te passen.
 • weerstand bij het slachtoffer te de-escaleren.
 • ook waakzaam te zijn als professional m.b.t. jouw eigen welbevinden.

Doelgroep

Enkel slachtoffercoördinatoren kunnen zich inschrijven voor deze cursus. De training is namelijk volledig toegespitst op deze taken en verantwoordelijkheden. Bovendien stelt het jou in staat om jouw collega’s beter te leren kennen én van elkaar te leren.

Inhoud

Deze uitgebreide bejegeningscursus bestaat uit twee volle cursusdagen. Beide dagen worden begeleid door een ervaren OvJ en een ervaren trainer van SHN.

Dag 1

 • Theorie en gesprek over de impact van een ingrijpende gebeurtenis, het verwerken van verlies en mogelijke (stress)reacties bij slachtoffers.
 • Theorie en gesprek de positie van het slachtoffer in het strafproces.
 • Oefenen a.d.h.v. acteurs met kenmerkende praktijksituaties zoals 1) aansluiten bij stressreacties die horen bij een verwerkings- en aanpassingsproces; 2) omgaan met emotionele slachtoffers; en 3) toepassen van slachtofferrechten in de praktijk.

Dag 2

 • Oefenen met de bejegening kwetsbare personen door gesprekstechnieken, rollenspel en ook  theorie over kwetsbaarheden.
 • Oefenen met weerstand, uitleg over mogelijke oorzaken hiervan en gesprekstechnieken om toe te passen.

Gedurende beide dagen wordt ook aandacht besteed aan het waakzaam te zijn als professional m.b.t. het eigen welbevinden. Als slachtoffercoördinator leer je reflecteren op de impact die emotionele gesprekken op jou kunnen hebben. Samen met jouw collega’s denk je na over een duurzame werkhouding, hoe je veerkrachtig weet op te treden en met spanning leert om te gaan.

Voorkennis

Nieuwe of recent gestarte slachtoffercoördinatoren (gestart na 01-01-2020) dienen eerst de basistraining te volgen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden OM (2024): € 200,00