Interculturele communicatie – SSR
Cursussen / Strafrecht / Slachtoffers / Interculturele communicatie

Interculturele communicatie

Bekwaam u als slachtoffercoördinator in de communicatie met mensen met een andere culturele achtergrond

De samenleving wordt cultureel steeds meer divers. Ook in uw werk als slachtoffercoördinator heeft u te maken met culturele verschillen in communicatie en samenwerking. Met deze cursus krijgt u meer begrip en inzicht in deze verschillen. Ook krijgt u handvatten hoe u een goede relatie opbouwt en beter uw doelen kunt halen met mensen met een andere culturele achtergrond.

Doel

Het hoofddoel van de training is dat u uw zelfverzekerder gaat voelen in het contact en de communicatie met mensen met een andere culturele achtergrond. Wat is uw eigen rol en wat zijn uw aannames die invloed hebben bij het contact maken,  vertrouwen opbouwen en communicatie/samenwerking bij mensen met een andere culturele achtergrond?

Onderwerpen die in de training worden besproken:

 1. de invloed van de Nederlandse cultuur op communicatie en interactie
 2. kennis van andere culturen – met name het verschil tussen gezinsculturen en familieculturen
 3. het leren omgaan met onzekerheid die interculturele situaties met zich meebrengen

Om deze doelen te borgen wordt na de training met elke cursist een coachgesprek ingepland van een half uur. Aan het einde van de training stelt u namelijk een plan met persoonlijke actiepunten op. Deze coaching wordt gebruikt om de persoonlijke actiepunten uit de training te bespreken en te reflecteren in hoeverre de actiepunten zijn toegepast.

Doelgroep

Deze cursus is specifiek ontwikkeld voor slachtoffercoördinatoren. Bent u geen slachtoffercoördinator maar wel geïnteresseerd in deze cursus? Dan kunt u dit kenbaar maken aan Camiel Borghuis via c.borghuis@ssr.nl. Op termijn wordt gekeken of de cursus ook aan andere doelgroepen wordt aangeboden.

Inhoud

De inhoud van de training bestaat uit een mix van theorie en interactieve werkvormen. Er wordt zowel kennis opgedaan over als gewerkt aan vaardigheden en de eigen houding. Er is ook genoeg ruimte om praktijkervaringen onderling te toetsen en te delen. In de middag oefen je met eigen ingebrachte situaties. Bij een gedeelte van de training zal een trainer met niet-westerse achtergrond aanwezig zijn om te oefenen a.d.h.v. rollenspellen.

Kennis:

 • uit welke elementen bestaat cultuur
 • verschil tussen cultuur, persoonlijkheid of menselijke waarde
 • de waarden van de eigen cultuur en die van mensen uit culturen van andere landen (gezins- en familiecultuur)
 • de invloed van cultuur op communicatie en samenwerking
 • de invloed van vooroordelen en stereotypes op de verbinding en samenwerking

Vaardigheden en houding:

 • bewustwording van uw eigen aannames;
 • handvatten hoe u contact krijgt en houdt, ondanks verschil in culturele achtergrond
 • het managen van verwachtingen van mensen met een andere culturele achtergrond
 • het overbrengen van uw boodschap aan mensen die gebrekkig Nederlands spreken

Let op: De training is nadrukkelijk geen “do’s en don’t’s – lijstjes” kennen van elke groep migranten.

Voorkennis

Nieuwe of recent gestarte slachtoffercoördinatoren (gestart tussen 01-01-2020 en heden) dienen eerst de basistraining te volgen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00