Klassiek beslag voor de administratie – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Klassiek beslag voor de administratie

Klassiek beslag voor de administratie

Hoe zorgvuldig om te gaan met de afhandeling van inbeslaggenomen zaken

In vele strafzaken is sprake van beslag. Dit kan strafrechtelijk, conservatoir of een combinatie van strafrechtelijk en conservatoir beslag zijn. Het is van belang dat je op de hoogte bent van de relevante wetsartikelen en van de verschillende procedures.

In deze cursus leggen we de focus op het strafrechtelijk beslag.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit heeft u meer kennis van het strafrechtelijk beslag, de werkzaamheden die daarmee samenhangen en de procedures die gevolgd moeten worden. Daarnaast ben je (beter) in staat jouw juridische en logistieke kennis van het strafrechtelijk beslag in te zetten in de praktijk.

Doelgroep

Administratief medewerkers van de parketten die belast zijn met werkzaamheden op het gebied van strafrechtelijk beslag.

Inhoud

In deze cursus worden de artikelen en procedures behandeld die van belang zijn op het gebied van strafrechtelijk beslag. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de wetsartikelen die voor de werkzaamheden onontbeerlijk zijn.

Opzet

De cursus vindt online plaats via Zoom en beslaat twee losse online dagdelen. De dagdelen zijn niet aaneengesloten, maar volgen elkaar binnen 1 a 2 weken op. Ter voorbereiding op de cursus wordt van de cursisten verwacht dat zij de MijnSSR pagina hebben doorgenomen en het aldaar geplaatste voorbereidingsmateriaal hebben bestudeerd.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00