De strafrechtketen voor administratief medewerkers – SSR

De strafrechtketen voor administratief medewerkers

Het strafproces vanaf het moment van aanhouding van een verdachte tot en met de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf

 • 9
  dagdelen
 • 24
  PE-punten
 • 8,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: MRAMSTRF
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Maak kennis met de strafrechtketen en alle instanties die daarbij betrokken zijn. Het strafrechtelijk traject van de opsporing van een strafbaar feit tot en met de tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen en maatregelen komt aan bod. Tevens wordt kort stilgestaan bij slachtofferzorg, beslag en de ontnemingwetgeving.

Doel

De deelnemers verdiepen de kennis en krijgen inzicht in de strafrechtsketen op zowel het parket als de rechtbank. De deelnemers weten de belangrijkste onderwerpen in de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering te vinden en te interpreteren.

Doelgroep

Medewerkers van de rechtbanken, gerechtshoven en parketten kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

Deze module behandelt de strafrechtketen vanaf de opsporing van een strafbaar feit tot en met de tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen en maatregelen. Daarnaast komen slachtofferzorg, beslag en de ontnemingwetgeving summier aan de orde. Deze laatste onderwerpen komen uitgebreider aan de orde in afzonderlijke cursussen.

Opzet

De module is een combinatie van zelfstudie en vier cursusdagen. De zelfstudie bestaat uit het bestuderen van de hoofdstukken en het maken van praktijkopdrachten. De opdrachten moeten voorafgaand aan elke cursusdag worden gemaakt. Deze sluiten aan bij de behandelde theorie. Om in aanmerking te komen voor een bewijs van deelname moeten de deelnemers alle cursusdagen bijwonen. Daarnaast dienen de praktijkopdrachten te zijn uitgevoerd en de eindtoets met een voldoende te zijn gemaakt. Er is één herkansingsmogelijkheid voor de toets.

Voorkennis

De deelnemers hebben minimaal een half jaar ervaring als administratief medewerker binnen de rechterlijke organisatie. De modulen 1, 2 of 3 en 4 gelden als verplichte voorkennis.

Docenten

 • mr. Marcel Bijen

  Senior Beleidsadviseur

 • mr. Albert van Beek

  Hoofd Juridische Ondersteuning

 • de heer Anton Verheij

  Senior parketsecretaris

 • mevrouw Martha Franckena

  Hoofd Juridische Ondersteuning

 • de heer Bert Kramer

  Senior parketsecretaris

 • mw. mr. Sacha van Willigen

  Beleidsmedewerker — CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau)

 • mevrouw Rianne Wildenberg

  Teamleider administratie

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl