GPS Beoordelen (OM) – SSR
Cursussen / Digitale vaardigheden / GPS / GPS Beoordelen (OM)

GPS Beoordelen (OM)

Deze opleiding is voor iedereen die dossiers gaat beoordelen in GPS; parketsecretaris en officier.
Zowel de werkwijze op ZSM-locatie als de werkwijze bij ingestuurde dossier komt aan bod.
Na de cursus kan men zelfstandig dossiers beoordelen.

Doel

Na deze opleiding is de deelnemer in staat om een procesdossier met behulp van GPS te beoordelen tot en met het nemen van een afdoeningbeslissing, zowel voor werken vanuit de werkbak Beoordelen als voor de ZSM-werkwijze.

Doelgroep

Beoordelaars en Officieren van Justitie die met behulp van GPS-zaken beoordelen, zowel op het parket als op een ZSM-locatie.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• intake van ingestuurde procesdossiers aan de hand van de intake criteria
• creëren ZSM zaak of procesdossier
• registreren van een of meer feiten, een of meer verdachten en overige betrokkenen (tolk, slachtoffer, raadsman, etc.)
• inbrengen van een afdoeningsbeslissing met en zonder gebruik van de beslisboom (dagvaarden, (voorwaardelijk) sepot, voorkomen strafvervolging en OM-strafbeschikking)
• afdoeningsmogelijkheden OM-strafbeschikking en beoordelen verzet
• inbrengen van subsidiaire feiten en TUL
• aanpassen versus definitief maken ZSM zaak
• administratief beëindigen ZSM zaak
• registreren van eis en tenlastelegging
• plannen op zitting en uitsturen relevante documenten
• zaak beoordelen van verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats
• accorderen en herbeoordelen van afdoeningbeslissingen
• retourneren van proces-dossier naar opsporingsinstanties op basis van formele criteria en van beslisboom niet voldaan
• aanvragen en verwerken van aanvullende rapportage
• afhandelen van zaakscorrespondentie inclusief beheer digitaal dossier (uploaden, prullenbak)
• voorbewerken van zaken met gebruik van memovelden en voorbewerkingformulieren
• raadplegen annotaties
• verwerken van een nagekomen slachtoffer bij regulier beoordelen
• tussentijds wijzigen van gegevens
• overzicht AU zaken

Voorkennis

E-learning: GPS Inleiding.

Direct inloggen: GPS Inleiding.

Bijzonderheden

Indien de deelnemer uitsluitend uit de werkbakken gaat werken, graag aangeven bij aanmelding zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Afhankelijk van de functie-inhoud en opleidingsbehoefte van de cursist kan de GPS Beoordelen (OM) aangevuld worden met de volgende e-learningmodules:

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.