GPS Postbehandelen (OM) – SSR

GPS Postbehandelen (OM)

  • 2
    dagdelen
Vakgebied(en):
  • Cursuscode: OMPB
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: DVOM

Deze opleiding is bedoeld voor de medewerkers Intake op het parket.
De basishandelingen omtrent het verwerken van documenten worden geleerd, alsmede het werken met de werkbak Postbehandelen.
Na de opleiding kan men postbehandelen, waarmerken en stapelbladcodes aanmaken.

Doel

Deelneemers leren de stappen die genomen moeten worden om documenten zoals procesdossiers en correspondentie in GPS op de juiste manier te typeren.
Aansluitend leert men de mogelijkheden die er zijn bij het digitaal doorsturen van documenten.
Daarnaast komt het werken met stapelbladen en geleidelijsten aan bod.

Doelgroep

OM-medewerkers die de GPS-post behandelen en bepalen wie welke post dient te ontvangen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• het inboeken en verwerken van (aanvullende) procesdossiers, correspondentie en andere documenten
• notificeren
• ontvangstbevestiging maken
• Oomgaan met spoedpost
• barcode herstellen
• document verwijderen
• raadplegen van documenten
• stapelverwerking
• werken met geleidelijst en stapelblad

Voorkennis

E-learning: GPS Inleiding. Direct inloggen: GPS Inleiding.

Meer informatie

Voor deze cursus is geen uitvoering gepland. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij uw lokale GPS-opleidingscoördinator.