Online Feedback-instrument – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vaardigheden / Civiel recht / Zittingsvaardigheden / Personen- en familierecht / Zittingsvaardigheden / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Strafrecht / Vaardigheden / Online Feedback-instrument

Online Feedback-instrument

Ontvang online feedback van procespartijen om inzicht te krijgen in eigen functioneren ter zitting

Het Online Feedback-instrument is een metingsinstrument om feedback te krijgen van zowel burgers, justitiabelen als professionele procespartijen op het optreden van de rechter(s) ter zitting via een online-vragenlijst.

Doel

Met dit Online Feedback-instrument, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Amplixs, krijgt u als zittingsrechter na de uitspraak reacties op en beoordelingen van uw optreden tijdens de zitting. Doel van dit instrument is om, op basis van de feedback van de procespartijen, inzicht te krijgen op het eigen functioneren en waar nodig het optreden ter zitting te professionaliseren. Uiteindelijk dient dit de kwaliteit van handelen van rechters in de rechtszaal en daarmee de kwaliteit van de rechtspraak!

Doelgroep

Het Online Feedback-instrument is een flexibele meting die op aanvraag beschikbaar is voor (een team van) rechters, werkzaam in een bepaalde sector. Het instrument kan in elke sector worden ingezet. Diegenen die online om feedback worden gevraagd zijn justitiabelen (burgers of bedrijven), advocaten en officieren van justitie.

Inhoud

U krijgt, als rechter, feedback van justitiabelen en procespartijen op zaakniveau op uw eigen optreden ter zitting. Burgers, bedrijven, bestuursorganen maar ook advocaten, deurwaarders, rechtsbijstandverleners en officieren die aangeven geïnteresseerd te zijn om feedback te geven, krijgen online een vragenlijst opgestuurd door onderzoeksbureau Amplixs. Zij kunnen vervolgens anoniem hun mening geven over het optreden van de rechter ter zitting. De feedback die de respondenten geven is dus heel persoonlijk. De feedback wordt pas aangereikt nadat u tot een uitspraak bent gekomen. U krijgt, als rechter, dus zeer persoonlijke feedback op uw optreden. Deze persoonlijke feedback zal niet worden gedeeld met uw collega’s of leidinggevende tenzij u daar toestemming voor geeft. Die keuze is aan u. Uw teamvoorzitter krijgt slechts een resultaat van het gehele team te zien en die resultaten zijn niet te herleiden tot individuele rechters.

Zelfinzicht en reflectie

Concreet levert het Online Feedback-instrument een soort van inkijkje naar uzelf en/of uw team. U en uw team worden als het ware een persoonlijke spiegel voorgehouden: u krijgt een beeld hoe u ter zitting bent overgekomen bij de justitiabelen en procespartijen en wat zij van u als rechter vonden. Dit instrument geeft u:

  • zelfinzicht;
  • inzicht in de wijze en mate waarin de procespartijen zich gekend voelden;
  • begrip voor anderen;
  • inzicht in uw handelen in de praktijk;
  • mogelijkheden om samenwerking en resultaat van uw team te verbeteren.

De rol van SSR bij Online Feedback

Dit Online Feedback-instrument is geen product of dienst van SSR. SSR is slechts de centrale plek waar de belangstelling voor dit instrument kan worden aangegeven. SSR fungeert als ‘doorgeefluik’ van dit meetinstrument dat nu, na een aantal positieve pilots, landelijk beschikbaar is voor de Rechtspraak. Via SSR kan dus de belangstelling voor de inzet van dit instrument worden aangeven en wordt Amplixs benaderd. Dat kan via onderstaand aanmeldingsformulier van Amplixs.

De rol van contactpersonen Online Feedback op de gerechten

Elk gerecht heeft een contactpersoon Online Feedback aangewezen. Deze contactpersonen coördineren de inzet van het instrument en hebben toegang tot een speciale SharePoint pagina over het Online Feedback-instrument, waarin alle benodigde informatie, communicatiemiddelen en documenten te vinden en te downloaden is om te kunnen gebruiken bij de communicatie van dit instrument. Indien u het instrument wilt inzetten, gaat de aanmelding via uw teamleider en deze contactpersoon. SSR heeft hierbij geen rol. De informatie op de website van SSR wordt actueel gehouden door de contactpersonen Online Feedback.

Aanmelden voor Online Feedback-instrument

Kosten en werkwijze

De kosten van de inzet van het Online Feedback-instrument liggen rond de € 1200,- voor een periode van 2,5 maand (10 weken) waarin de meting zal plaats vinden. Amplixs factureert rechtstreeks aan het gerecht.

Aanmelden voor Online Feedback

Aanmelden voor dit Online Feedback-instrument gaat via uw teamleider en de contactpersoon Online Feedback in uw gerecht. Het instrument kan (pas) worden ingezet indien meerdere/alle rechters van het team dit instrument willen inzetten. Uw teamvoorzitter of de contactpersoon Online Feedback van uw gerecht kan via onderstaand aanmeldingsformulier een aanvraag indienen. Door de aanmelding komt er rechtstreeks contact tot stand tussen de rechtbank en Amplixs. Amplixs neemt vervolgens contact op met de contactpersoon van uw gerecht. Daarna organiseert Amplixs, in samenspraak met het gerecht, de feedback-meting.

Nadere informatie

Indien u vragen hebt  over het Online Feedback-instrument kunt u terecht bij de contactpersoon Online Feedback van uw gerecht.

Aanmelden voor Online Feedbackinstrument kan via deze link. U gaat rechtstreeks naar een aanvraagformulier van Amplixs.