Civiele machtigingen in het strafproces (e-learning) – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Civiele machtigingen in het strafproces (e-learning)

Civiele machtigingen in het strafproces (e-learning)

Over art. 2.3 Wfz, de Wvggz en de Wzd

Op 1 januari 2020 is art. 2.3 van de  Wet forensische zorg (Wfz) in werking getreden. Alle togadragers kunnen hier op strafzitting mee te maken krijgen. Middels deze E-learning module kun je je hier op voorbereiden.

Doel

De E-learning module brengt alle togadragers en andere juridisch professionals binnen zowel de arrondissements- als ressortsparketten en de Rechtspraak op de hoogte van de wijzigingen  die art. 2.3 Wfz met zicht meebrengt. De cursus biedt aanwijzingen voor officieren van justitie, advocaten-generaal en parketsecretarissen die hier op strafzitting mee te maken kunnen krijgen. Ook worden mogelijke verweren behandeld. Daarnaast komt het werkproces en taakverdeling tussen de zaaksofficier en het Verplichte Zorg team aan de orde.

Doelgroep

Deze E-learning module is bedoeld voor alle togadragers en juridisch professionals binnen zowel de arrondissements- als ressortsparketten van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Inhoud

In deze E-learning module wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • het wettelijke kader
  • een overzicht van de wijzigingen
  • verweren
  • werkproces en taakverdeling

Bijzonderheden

De E-learning module is ontwikkeld in samenwerking met de Rechtspraak en vanaf nu gaan ook de strafrechters deze volgen.  De module bevat teksten, interviews en filmpjes. De geschatte tijdsinvestering bedraagt 2 uur, maar kan wel in delen gevolgd worden.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie