PE workshop voor coaches – SSR

PE workshop voor coaches

Inspiratie en bijscholing voor coaches van de SSR-coachpool

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: PECOACHW
  • Eerste startmoment: di. 08-10-2019

SSR biedt de interne coaches twee keer per jaar de mogelijkheid om zich te laten inspireren en bijscholen. De coaches van de coachpool van SSR worden geacht zich minimaal twee keer per jaar bij te scholen in het coach-vak. Op deze manier zorgt SSR-coach er voor dat hij/zij werkt aan de kwaliteit van de coaching.

Doel

De PE-workshop voor coaches heeft als doel:

  • bijscholen van coaches binnen de rechtspraak en het OM
  • het inspireren van interne coaches
  • kwaliteitsborging van coaching binnen de rechtspraak door interne coaches
  • continue professionele en persoonlijke ontwikkeling voor de interne coaches

Doelgroep

Deze leeractiviteit is uitsluitend bedoeld voor interne coaches van de coachpool van SSR.

Inhoud

De PE-workshop voor coaches op 2 oktober 2018 gaat over karakterstructuren. De karakterstructuren van een kind worden in de vroege jeugd gevormd om zich staande te kunnen houden in de wereld. Gedurende deze tijd loopt het kind tegen bepaalde dingen aan en door deze ervaringen doet het kind bepaalde overtuigingen op. Hierdoor ontwikkelt het kind bepaalde gedragingen, uitingen

De leer van de karakterstructuren gaat ervan uit dat als je in staat bent om de oorsprong van de patronen in je gedrag te doorgronden, je beter in staat bent om patroongedrag te vermijden of te weerstaan. Wilhelm Reich wordt beschouwd als de grondlegger van de deze leer. Hij ontdekte de aard van karakterpantsering. Dit is een defensief patroon dat door het lichaam wordt aangenomen om het te beschermen tegen psychologische pijn. Het is te zien aan chronische spierpatronen en spanningen in het lichaam, waarvan men zich grotendeels niet bewust is.

Er wordt een onderscheid gemaakt in een vijftal karakterstructuren. Maar niemand is precies één type, want de meeste mensen hebben alle typen in zich. Dit kan in bepaalde omstandigheden duidelijk worden. Soms kunnen één of twee typen overheersen.

Ria Wubben, ervaren coach, trainer en een van de grondleggers van het ITIP, leidt de workshop en neemt ons mee in de leer van de karakterstructuren en hoe je hier als coach mee kunt werken.

Bijzonderheden

Deze cursus is UITSLUITEND bedoeld voor interne coaches van de coachpool van SSR.

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM/OM: € 0,00

Stuur deze cursus door