Verdiepingsdag voor intervisoren van interne intervisiepool – SSR

Verdiepingsdag voor intervisoren van interne intervisiepool

Blijvend leren en ontwikkelen als intervisiebegeleider

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: PEINTERV
  • Eerste startmoment: do. 21-11-2019

Vanuit de Rechtspraak en het OM wordt er regelmatig een beroep gedaan op interne intervisiebegeleiders/intervisoren van SSR om een reeks intervisiebijeenkomsten te faciliteren en zodoende bij te dragen aan het vergroten van het (zelf-)reflectievermogen van medewerkers en daarmee van het team en/of de organisatie.

De interne intervisoren van SSR hebben een gedegen training genoten en kunnen worden ingezet als intervisiebegeleider bij het OM en de Rechtspraak.

SSR houdt uiteraard vinger aan de pols ten aanzien van de kwaliteit van de intervisiebegeleiders. Eén van de manieren om de kwaliteit te borgen en/of te vergroten is het organiseren van twee verdiepingsbijeenkomsten voor intervisoren.

Doel

Doel van deze bijeenkomsten is:

  • kwaliteitsborging,
  • op de hoogte geraken / blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van intervisie en collegiale consultatie,

Nevendoel van deze bijeenkomsten is om trends en inzichten te vergaren over het OM en de Rechtspraak als lerende organisatie.

Doelgroep

Deze workshop is uitsluitend bedoeld voor interne intervisiebegeleiders / intervisoren van SSR.

Ben je wel intervisiebegeleider, maar ben je nog geen lid van de interne SSR-intervisoren poule en wil je dat wel graag? Neem dan contact op met Carlo Zoppi of Angela Morsink via coaching.intervisie@ssr.nl.

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM/OM: € 0,00

Stuur deze cursus door