Internationale samenwerking in strafzaken, actualiteiten – SSR

Internationale samenwerking in strafzaken, actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van internationale samenwerking in strafzaken

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 3
  EU-punten
 • 7,9
  Waardering
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Actualiteit

Deze cursus focust op recente ontwikkelingen op het gebied van internationale samenwerking in strafzaken. Aandacht wordt gegeven aan ontwikkelingen in jurisprudentie, wetgeving en verdragen.

Doel

De deelnemers verwerven kennis van en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van internationale samenwerking in strafzaken van de afgelopen periode (12 maanden).

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en Openbaar Ministerie, juridisch medewerkers, parketsecretarissen, juridisch administratieve medewerkers internationale rechtshulp, IRC-hoofden (politie), IRC-verbindingsambtenaren (politie) en leidinggevenden recherche (politie).

Inhoud

Het programma van deze cursus wordt altijd aan de actualiteit aangepast.

Opzet

De cursus bestaat uit één dagdeel en wordt gegeven in de vorm van een middag hoorcollege.

Voorkennis

Om effectief deel te kunnen nemen aan de cursus is het van belang dat de deelnemer over voldoende basiskennis beschikt van internationale samenwerking in strafzaken.

Docenten

 • mr. Lisette Vos

  docent — Landelijk parket (locatie Rotterdam)

 • mr. Jasper Vos

  Senior Adviseur, Ministerie van J & V

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.