Internationale samenwerking in strafzaken, actualiteiten – SSR
Cursussen / Strafrecht / Informatie en opsporing / Internationaal en Europees recht / Internationale samenwerking in strafzaken, actualiteiten

Internationale samenwerking in strafzaken, actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van internationale samenwerking in strafzaken

Deze cursus focust op recente ontwikkelingen op het gebied van internationale samenwerking in strafzaken. Aandacht wordt gegeven aan ontwikkelingen in jurisprudentie, wetgeving en verdragen.

Doel

De deelnemers verwerven kennis van en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van internationale samenwerking in strafzaken van de afgelopen periode (12 maanden).

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en Openbaar Ministerie, gerechtsjuristen, parketsecretarissen, juridisch administratieve medewerkers internationale rechtshulp, IRC-hoofden (politie), IRC-verbindingsambtenaren (politie) en leidinggevenden recherche (politie).

Inhoud

Het programma van deze cursus wordt altijd aan de actualiteit aangepast.

Opzet

De cursus bestaat uit één dagdeel en wordt gegeven in de vorm van een middag hoorcollege.

Voorkennis

Om effectief deel te kunnen nemen aan de cursus is het van belang dat de deelnemer over voldoende basiskennis beschikt van internationale samenwerking in strafzaken.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.