Gezelschapsdieren – e-learning – SSR
Cursussen / Strafrecht / Milieu / Gezelschapsdieren - e-learning

Gezelschapsdieren – e-learning

De stappen en beslissingen die het OM kan nemen in dierenwelzijnszaken met gezelschapsdieren

Bij dierenzaken zijn er een aantal strafbare feiten die het meest voorkomen. Dit zijn zaken die zien op dierverwaarlozing, dierenmishandeling en bijtincidenten door honden. Het kan gaan om het onvoldoende geven van eten en drinken, een onhygiënische leefomgeving, maar ook het niet (tijdig) voorzien in medische zorg. Deze mediagevoelige zaken worden in beginsel afgehandeld door de arrondissementsparketten. Het is van belang dat iedere (adjunct-) officier van justitie en parketsecretaris voldoende kennis heeft van de stappen en beslissingen die genomen kunnen worden vanaf het moment dat een opsporingsambtenaar voor het eerst op de lijn komt met een dierenzaak betreffende verwaarlozing, mishandeling of een bijtincident tot aan de behandeling op zitting. Deze stappen en beslissingen worden samen met het wettelijk kader in deze e-learning module behandeld.

 

Doel

Na het doorlopen van de e-learning module weet u welke stappen en beslissingen genomen kunnen worden vanaf het moment dat een melding van dierenverwaarlozing, dierenmishandeling of een bijtincident binnenkomt tot aan de zitting. Daarnaast verdiept u in deze e-learning module uw kennis over de bestaande juridische kaders en de samenwerking tussen ketenpartners en het OM.

Doelgroep

Deze e-learning module is primair bedoeld voor (adjunct-) officieren van justitie en parketsecretarissen van arrondissementsparketten en het Functioneel Parket (LID en NVWA zaken) die zich bezig houden met (gezelschaps)dierenzaken.

Medewerkers van het Functioneel Parket belast met de opsporing, vervolging of berechting in milieuzaken worden verwezen naar de cursus Wet Dieren (SLMIWEDI  – https://ssr.nl/cursus/slmiwedi/)

De cursus is ontwikkeld om in de leerbehoefte van het OM te voorzien. Deze e-learning module kan niet door overige geïnteresseerden gevolgd worden.

Inhoud

In deze module wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • het wettelijk kader
  • ketenpartners
  • bijtincidenten (wanneer strafbaar, wanneer sprake van een gevaarlijk dier, bestuursrechtrechtelijk of strafrechtelijk traject, hoog-risico honden, beslagnemen, risico-assessment, afdoeningsmodaliteiten)
  • verwaarlozing/mishandeling (wanneer sprake van verwaarlozing of mishandeling, bestuursrechtelijk of strafrechtelijk traject, specifieke verboden gedragingen, beslagnemen, afdoeningsmodaliteiten, houdverbod)

Bijzonderheden

Het doorlopen van deze e-learning duurt circa 90 minuten.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie

Wellicht ook interessant voor u