‘Short term exchange’, uitwisselingsprogramma voor magistraten binnen de EU – SSR

‘Short term exchange’, uitwisselingsprogramma voor magistraten binnen de EU

Een unieke manier om kennis te maken met het dagelijkse werk van Europese collega's

Vakgebied(en):
  • Niveau: Master
  • Aangeboden door: SSR

De inschrijving voor deze uitwisselingsprogramma’s staat nu open! De ‘short term exchanges’ zijn hands-on trainingsprogramma’s van tien dagen, waarbij magistraten op bezoek gaan bij een zusterinstituut, gerecht of parket in een andere EU-lidstaat. De uitwisselingen bieden u een unieke mogelijkheid om van dichtbij het dagelijkse werk van Europese collega’s mee te maken en te begrijpen. Afhankelijk van het bezochte land gaat het om een individuele of groepsuitwisseling. Als tegenhanger ontvangen SSR en een aantal Nederlandse gerechten en parketten elk jaar een groep Europese magistraten.

 

Doel

Het hoofddoel van het uitwisselingsprogramma is om rechters en officieren van justitie in Europa de gelegenheid te geven om zelf (praktische) kennis op te doen over andere rechtsstelsels, het Europees recht en mensenrechten, en door hierover met collega’s uit andere EU-lidstaten kennis, meningen en ervaringen uit te wisselen. Elkaar en elkaars rechtssysteem kennen is immers een belangrijke voorwaarde voor de groei van een Europese rechtscultuur die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen tussen rechterlijke instanties in de Europese justitiële ruimte.

Doelgroep

De ‘short term exchanges’ worden georganiseerd voor rechters, raadsheren en officieren van justitie, zowel startend als ervaren, binnen alle rechtsgebieden.

Inhoud

Het uitwisselingsprogramma voor magistraten is een onderdeel van het Exchange Programme van het European Judicial Training Network (EJTN). Dit Exchange Programma is uitgegroeid tot het belangrijkste project van het netwerk. Het wordt grotendeels gefinancierd uit subsidies van de Europese Commissie.

Individuele en groepsuitwisselingen

Er zijn aparte programma’s voor startende en ervaren magistraten. Daarbij kan het gaan om een individuele of groepsuitwisseling, afhankelijk van het land dat wordt bezocht:

• Uitwisseling in een groep: als deelnemer in een groep rechters, raadsheren en officieren uit verschillende EU-landen krijgt u een introductiecursus over het rechtsstelsel van het gastland, gevolgd door een praktijkgericht programma. De voertaal is Engels of Frans.

• Individuele uitwisseling: u volgt van nabij het dagelijkse werk van een vakgenoot. De uitwisseling kan worden toegesneden op uw specialisatiegebied. De voertaal is de taal van het land van ontvangst.

Duur, kosten en vergoeding

Een uitwisseling duurt tien werkdagen en kost € 400. Deelnemers ontvangen van het EJTN een dagvergoeding voor hotel, ontbijt, lunch, diner en lokale vervoerskosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het bezochte land. Reiskosten worden vergoed tot een maximum van € 400.

Meer informatie

Informatie over het exchange programme vindt u op de website van het EJTN.

Aanmelding en plaatsing

De inschrijving voor het uitwisselingsprogramma staat open tot 9 december 2019. Aanmeldingen na deze datum worden door EJTN niet meer behandeld. U kunt zich aanmelden via deze link. De aanmelding verloopt via SSR. Het EJTN-secretariaat in Brussel verzorgt de uiteindelijke plaatsing. De deadline voor aanmeldingen voor het programma is doorgaans in november van het voorafgaande jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van SSR Internationaal via deze mail.

Stuur deze cursus door

  • Voor rio's: riobureau@ssr.nl