‘Short term exchange’, uitwisselingsprogramma voor magistraten binnen de EU – SSR
Cursussen / Internationaal / ‘Short term exchange’, uitwisselingsprogramma voor magistraten binnen de EU

‘Short term exchange’, uitwisselingsprogramma voor magistraten binnen de EU

Een unieke manier om kennis te maken met het dagelijkse werk van Europese collega's

De ‘short term exchanges’ zijn hands-on trainingsprogramma’s van maximaal tien werkdagen, waarbij magistraten op bezoek gaan bij een zusterinstituut, gerecht of parket in een andere EU-lidstaat. De uitwisselingen bieden u een unieke mogelijkheid om van dichtbij het dagelijkse werk van Europese collega’s mee te maken en te begrijpen. Afhankelijk van het bezochte land gaat het om een individuele of groepsuitwisseling. Als tegenhanger ontvangen SSR en een aantal Nederlandse gerechten en parketten elk jaar een groep Europese magistraten.

Doel

Het hoofddoel van het uitwisselingsprogramma is om rechters en officieren van justitie in Europa de gelegenheid te geven om zelf (praktische) kennis op te doen over andere rechtsstelsels, het Europees recht en mensenrechten. Door hierover met collega’s uit andere EU-lidstaten kennis, meningen en ervaringen uit te wisselen krijgt men een beter inzicht in elkaars rechtssysteem en kan men best practices mee terug nemen. Het kennen van elkaars rechtssysteem is immers een belangrijke voorwaarde voor de groei van een Europese rechtscultuur die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen tussen rechterlijke instanties in de Europese justitiële ruimte.

Doelgroep

De ‘short term exchanges’ worden georganiseerd voor rechters, raadsheren, officieren van justitie en advocaten generaal, zowel startend als ervaren, binnen alle rechtsgebieden.

Inhoud

Het uitwisselingsprogramma voor magistraten is een onderdeel van het Exchange Programme van het European Judicial Training Network (EJTN). Dit uitwisselingsprogramma is uitgegroeid tot het belangrijkste onderdeel van het netwerk. Het wordt grotendeels gefinancierd uit subsidies van de Europese Commissie.

Individuele en groepsuitwisselingen

U kunt kiezen uit een individuele of groepsuitwisseling, afhankelijk van het land dat u wilt bezoeken:

• Uitwisseling in een groep: als deelnemer in een groep rechters, raadsheren en officieren uit verschillende EU-landen krijgt u een introductiecursus over het rechtsstelsel van het gastland, gevolgd door een praktijkgericht programma. De voertaal is Engels of Frans.
• Individuele uitwisseling: u volgt van nabij het dagelijkse werk van een vakgenoot. De uitwisseling kan worden toegesneden op uw specialisatiegebied. De voertaal is de taal van het land van ontvangst.

Duur, kosten en vergoeding

Een uitwisseling duurt maximaal tien werkdagen. Deelnemers ontvangen van het EJTN een dagvergoeding voor hotel, ontbijt, lunch, diner en lokale vervoerskosten (tram, bus, trein en taxi). De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het bezochte land. Reiskosten worden vergoed tot een maximum van € 400,-.

Meer informatie

Informatie over het exchange programme vind je op de website van het EJTN.

Aanmelding en plaatsing

Inschrijven voor deze activiteit is weer mogelijk. U kunt zich t/m 14 oktober 2022 (deadline 18:00 uur) aanmelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van SSR Internationaal via dit mailadres. Mocht u interesse hebben om namens uw rechtbank of parket een aantal buitenlandse magistraten te ontvangen, dan kunt u dat ook per e-mail aangeven bij team Internationaal.