Europees milieurecht – SSR

Europees milieurecht

De implementatie en handhaving van het Europees milieurecht op nationaal vlak

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 6
  EU-punten
 • 7,6
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SLMIEUMR
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Het Europees milieurecht vormt het kader voor het nationale milieubeleid van de lidstaten van de Europese Unie. Nationaal milieubeleid, vormgegeven in het kader van het bestuursrecht of het strafrecht, dient de Europeesrechtelijke randvoorwaarden te respecteren. Enige kennis van deze randvoorwaarden is onontbeerlijk voor iedereen die zich in Nederland bezighoudt met het opstellen en uitvoeren van milieubeleid.

Doel

Deze cursus beoogt het leren omgaan met Europees recht bij behandeling van nationale milieu strafrechtzaken.

Doelgroep

Officieren van justitie, parketsecretarissen, advocaten-generaal, rechters, juridisch medewerkers en raadsheren.

Inhoud

In deze cursus wordt vooreerst een algemene inleiding tot het Europees milieurecht aangeboden, met nadruk op de doorwerking ervan in de nationale rechtsorde, door middel van rechtstreekse werking, richtlijnconforme interpretatie en staatsaansprakelijkheid. De mogelijkheid c.q. de verplichting om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de EU komt eveneens aan bod.

Het tweede deel is toegespitst op het milieustrafrecht, met aandacht voor de algemene handhavingsplicht, de handhaving van verordeningen (EVOA en CITES), de richtlijn milieustrafrecht en de implementatie ervan in Nederland en de handhaving van specifieke richtlijnen, meer bepaald de richtlijn Industriële Emissies en de Seveso III Richtlijn.

Opzet

Inleiding op- en overzicht van het Europees Unierecht in het algemeen en het Europees milieurecht in het bijzonder; overzicht van de bronnen en vindplaatsen van het Europees milieurecht, alsmede enige vaardigheidsoefening in het vinden van het Europees milieurecht.

Voorkennis

Kennis van het nationale milieurecht wordt voorondersteld. Er wordt van u verwacht dat u enige ervaring hebt met de opsporing, vervolging of berechting van milieuzaken.

Bijzonderheden

De cursus maakt deel uit van het cluster milieustrafrecht.

Deze cursus valt voor de leden ZM niet onder Centrale Financiering maar onder Permanente Educatie.

Docent

 • prof. dr. Luc Lavrysen

  Hoogleraar

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.