EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) – SSR

EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen)

Het systeem van de EVOA en toepassing ervan in milieustrafzaken

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 6
  EU-punten
 • 8,5
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SLMIEVOA
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: wo. 20-05-2020

Op het gebied van de strafrechtshandhaving in milieuzaken is het van groot belang om op de hoogte te zijn van zeer uiteenlopende aandachtsgebieden. Eén van die gebieden betreft de strafzaken op basis van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Deze cursus beoogt het verschaffen/vergroten van kennis en inzicht in de toepassing van deze verordening om beter in staat te zijn op een juridisch verantwoorde wijze milieuzaken op het gebied van EVOA te behandelen.

Doel

Na het volgen van deze cursus zijn cursisten beter in staat om op een juridisch verantwoorde wijze milieuzaken op het gebied van de EVOA te behandelen.

Doelgroep

Officieren van justitie, parketsecretarissen, advocaten-generaal, rechters, raadsheren en juridisch medewerkers voor zover zij belast zijn met de behandeling van milieuzaken.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod: hoofdlijnen van de EVOA, problemen bij de toepassing van de EVOA in algemene zin, problemen bij de toepassing van de EVOA bij buitenlandse overtreders en casusbehandeling/praktijkvragen. De invulling is voornamelijk gericht op het strafrecht.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Tijdens de cursus zullen theoretische inleidingen worden afgewisseld met casusbehandeling.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de basiscursussen van het cluster milieustrafrecht hebben gevolgd of dat ze deze voorkennis anderszins hebben verworven. Deze cursus dient gevolgd te worden, nadat is deelgenomen aan de cursus Afvalstoffen.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het cluster milieustrafrecht.
Deze cursus valt voor de leden ZM niet onder Centrale Financiering maar onder Permanente Educatie.

Docenten

 • de heer Louis van der Ploeg

  Inspecteur

 • mr. Luuk Boogert

  Officier van justitie

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 150,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl