Afvalstoffen – SSR

Afvalstoffen

De meest recente ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied afvalstoffen/bouwstoffen ten aanzien van de strafrechtshandhaving

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 1
  EU-punt
 • 7,5
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SLMIFVLS
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Deze cursus beoogt het verkrijgen van meer kennis en vaardigheden om op een juridisch verantwoorde wijze milieuzaken op het gebied van afvalstoffen/bouwstoffen te behandelen.

Doel

Het verkrijgen van meer kennis en vaardigheden om op een juridisch verantwoorde wijze milieuzaken op het gebied van afvalstoffen/bouwstoffen te behandelen.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, juridisch medewerkers, officieren van justitie, parketsecretarissen, advocaten-generaal, voor zover zij belast zijn met de behandeling van milieuzaken.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Nationale en Europese ontwikkelingen op afvalstoffengebied
 • Europese afvalstoffenlijst (Eural)
 • Wet milieubeheer
 • Hoofdstuk 10
 • Relatie tussen afvalstoffen en bouwstoffen.

Opzet

De cursus duurt één dag, twee aaneengesloten dagdelen, met daarin inleidingen en behandeling van actuele jurisprudentie, casuïstiek en praktijkvragen.

Voorkennis

Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij de cursussen van het basisniveau van het cluster milieustrafrecht hebben gevolgd dan wel tenminste een jaar ervaring hebben met de strafrechtshandhaving met betrekking tot milieu en in het bijzonder met betrekking tot afvalstoffen.

Bijzonderheden

Deze cursus dient als eerst gevolgd te worden voordat aan de cursus EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) wordt deelgenomen.
Deze cursus maakt deel uit van het cluster milieustrafrecht.
Deze cursus valt voor de leden ZM niet onder Centrale Financiering maar onder Permanente Educatie.

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.