Activiteitenbesluit – SSR
Cursussen / Strafrecht / Milieu / Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Volg deze cursus als u meer wilt weten over de systematiek van het Activiteitenbesluit en de problematieken die in de praktijk spelen

Het Activiteitenbesluit (officieel het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) bevat algemene regels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. Met deze cursus verkrijgt u meer inzicht in de systematiek van het Activiteitenbesluit en in de problematiek van en met (grote) bedrijven met betrekking tot de milieuwetgeving.

Doel

Inzicht verkrijgen in de systematiek van het Activiteitenbesluit. Inzicht verkrijgen in de problematiek van en met (grote) bedrijven met betrekking tot de milieuwetgeving.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en juridisch medewerkers, leden Openbaar Ministerie en parketsecretarissen, voor zover zij belast zijn met de behandeling van milieuzaken, waaronder ook inrichtinggebonden delicten.

Inhoud

De cursus bestaat uit een ochtenddeel waarin het Activiteitenbesluit wordt behandeld aan de hand van de relevante wet- en regelgeving en casuïstiek. In het middagdeel is er een bedrijfsbezoek. Tijdens het bedrijfsbezoek is er specifieke aandacht voor de aspecten van milieuwetgeving waarmee het betreffende bedrijf te maken heeft en de consequenties daarvan.

Opzet

De cursus bestaat uit een ochtenddeel waarin het Activiteitenbesluit wordt behandeld en in de middag een werkbezoek aan een bedrijf.

Voorkennis

Van de cursisten wordt verwacht dat men de basiscursussen uit het cluster milieustrafrecht heeft gevolgd of dat men vergelijkbare voorkennis op andere wijze heeft verkregen.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het cluster milieustrafrecht.

Deze cursus valt voor de leden ZM niet onder Centrale Financiering maar onder Permanente Educatie.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 195,00 voor leden OM: € 200,00