Technisch bewijs in milieuzaken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Milieu / Technisch bewijs in milieuzaken

Technisch bewijs in milieuzaken

De mogelijkheden en beperkingen bij de beoordeling van technisch bewijs

Deze cursus beoogt het ontwikkelen van kennis en vaardigheden met betrekking tot strafrechtelijk en met name technisch bewijs in milieuzaken, relevante wetgeving, jurisprudentie, aanwijzing bemonstering en analyse van milieudelicten.

Doel

Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden met betrekking tot strafrechtelijk en met name technisch bewijs in milieuzaken, relevante wetgeving, jurisprudentie, aanwijzing bemonstering en analyse van milieudelicten.

Doelgroep

Rechters, juridisch medewerkers, raadsheren, officieren van justitie, parketsecretarissen en advocaten-generaal, voor zover zij belast zijn met de behandeling van milieuzaken.

Inhoud

Na een korte inleiding strafrechtelijk bewijs, waarbij de nadruk ligt op het belang van technisch bewijs, wordt ingegaan op de technische en juridische aspecten inzake de (on)mogelijkheden van deskundigen bij het beoordelen van voor bewijs relevante kwesties. Er is aandacht voor technisch bewijs (monsterneming en analyses), schadelijkheid en verontreiniging, stoffen/afvalstoffen en calamiteiten.

Opzet

Tijdens de cursusdag worden inleidingen afgewisseld met de behandeling van praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Aan de deelnemers wordt gevraagd tevoren mogelijke problemen m.b.t. technisch bewijs in milieuzaken uit de praktijk te vergaren en aan te dragen, zodat hieraan tijdens de cursusdag aandacht besteed kan worden.

Voorkennis

Verondersteld wordt dat de deelnemers beschikken over basiskennis van strafrechtelijk bewijs en dat men tenminste twee jaar ervaring heeft met betrekking tot de praktijk van de Wet op de economische delicten. Het gevolgd hebben van de cursus ‘Verweren in het milieustrafrecht’ is zeer gewenst. Het gevolgd hebben van de cursus ‘Strafrechtelijk bewijs in theorie en praktijk’ is een pre.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het cluster milieustrafrecht. De cursus is de herziene versie van Strafrechtelijk bewijs in milieuzaken.
Deze cursus valt voor de leden ZM niet onder Centrale Financiering maar onder Permanente Educatie.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 175,00 voor leden OM: € 200,00