Tenlasteleggingstechniek bij fraude- en milieudelicten – SSR

Tenlasteleggingstechniek bij fraude- en milieudelicten

Oefen het maken van tenlasteleggingen specifiek voor fraude- en milieuzaken

 • 3
  dagdelen
 • 9
  PE-punten
 • 18
  NOvA-punten
 • 1
  EU-punt
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SLMITLFM
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 08-03-2022

In fraude- en milieuzaken is het vaak mogelijk een veelheid aan feiten ten laste te leggen, waarbinnen een keuze moet worden gemaakt. Tevens is het feitencomplex vaak ingewikkeld en niet eenduidig onder een specifieke strafbaarstelling te brengen. Dit vereist extra vaardigheid in het opstellen van de tenlastelegging. Juist in fraude- en milieuzaken wordt de tenlastelegging dan ook uitvoerig bekritiseerd in rechte en leidt niet zelden tot succesvolle verweren.
Heeft u ervaring hebben met het maken van tenlasteleggingen in commune delicten, maar wilt u extra training in het ten laste leggen van typische fraudedelicten uit het commune strafrecht, of bijzondere wetgevingsdelicten? In deze cursus ligt de focus juist op het oefenen met het maken van tenlasteleggingen in fraude- en milieuzaken.

Doel

De cursus richt zich op het versterken van de vaardigheid in het opstellen van tenlasteleggingen in fraude- en milieuzaken, die voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.

Doelgroep

Officieren van justitie, parketsecretarissen, juridisch stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, advocaten-generaal, secretarissen bij het ressortsparket, voor zover zij belast zijn met de behandeling van milieu- en/of fraudezaken.

Inhoud

In deze cursus ligt de focus ten aanzien van het fraudedeel op het oefenen met het maken van tenlasteleggingen voor onder meer valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering, (niet-ambtelijke) omkoping, bedrieglijke bankbreuk, criminele organisatie, witwassen en heling. Ten aanzien van het milieudeel ligt de focus op uitleg omtrent de gelede normstellingen, zoals die veelal voorkomen in het milieurecht, in relatie tot de Wet op de economische delicten. Daarnaast wordt geoefend met het maken van tenlasteleggingen van veelvoorkomende milieudelicten, zoals handelingen die in strijd zijn met de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Waterwet etc.

Opzet

De cursus bestaat uit drie afzonderlijke dagdelen, met voorafgaande opdrachten. Het derde dagdeel wordt voor de deelnemers werkzaam op het terrein van fraude en voor de deelnemers werkzaam op milieugebied gedeeltelijk afzonderlijk aangeboden. Tijdens de cursusbijeenkomsten worden korte inleidingen afgewisseld met oefening in het maken van tenlasteleggingen op basis van casuïstiek.

Voorkennis

Er wordt van u verwacht dat u enige ervaring hebt in het maken en beoordelen van (commune) tenlasteleggingen.

Docenten

 • mr. drs. Joost Tonino

  Advocaat en voormalig OvJ (financiële fraude)

 • de heer Gerrie de Boer

  Parketsecretaris — Functioneel Parket (Locatie Amsterdam)

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden OM: € 200,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.